Logg på

Har mitt barn fedme?

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Det finnes egne grenseverdier for jenter og gutter fra 2 til 18 år, som kan brukes for å finne ut om et barn har overvekt eller fedme.

Hvorfor avdekke overvekt og fedme tidlig?

  • Noen foreldre synes det er vanskelig å oppdage at sitt eget barn utvikler overvekt og fedme.
  • For noen kan det komme som en overraskelse når de blir kontaktet av helsesøster vedrørende dette. 
  • Det er viktig å avdekke fedme på et tidlig tidspunkt, fordi vi vet at barn ofte tar med seg fedme over i voksenlivet. 
  • Fedme over tid kan også øke risikoen for diabetes type 2, hjerte- og karsykdom og kreft. 
  • Jo yngre barnet er når fedmen oppdages, jo større sjanse er det for å lykkes med behandling.

Vurdering av overvekt

  • Verdens helseorganisasjon (WHO) har utarbeidet grenseverdier for KMI (kroppsmasseindeks) hos voksne over 18 år. 
  • Barn og unge trenger egne alders- og kjønnstilpassede grenseverdier for KMI.
  • Det er fordi de er i vekst, og fordi mengden kroppsfett endrer seg gjennom barneårene. 
  • Vektkalkulatoren kan hjelpe deg med å finne ut om barnet ditt har eller er i risiko for å utvikle fedme.

Ulike grader av overvekt

​Iso-KMI​Vektstatus​Tiltaksnivå
​< 25Normalvekt​​1
​> 25​Overvekt​2
​> 30​Fedme​3
​> 35​Alvorlig fedme​4

Hvor kan du få hjelp?​

  • Små barn som ikke har begynt på skolen enda kan kontakte helsestasjon eller fastlege.
  • Skolebarn kan kontakte helsesøster på skolen eller fastlege.
  • ​Ungdom kan kontakte helsestasjon for ungdom, helsesøster eller fastlege.
AKTUELT:​​​
Sist endret:  11. august 2017
16. mars 2016
3
Nei
Innholdsside
Har mitt barn fedme?
Familie:Starthjelp
  • ​​​Barn i vekst kan ikke bruke samme grenseverdier for KMI som voksne
  • Det finnes egne grenseverdier for gutter og jenter 2-18 år
  • Aldersjustert KMI for barn kalles ofte Iso-KMI
  • Foreldre har vanskelig for å se egne barns overvekt​​
  • Helsepersonell bruker Iso-KMI kurver for å vurdere grad av overvekt og fedme hos barn
  • Jo tidligere overvekten avdekkes, jo bedre fremtidsutsikter ​
  • Ved påvist fedme anbefales det å be om støtte fra helsepersonell

Prosjektet er finansiert av samhandlingsmidler fra Helse Midt-Norge. Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (OBECE) ved St Olavs hospital, og vil bli oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: Dr. med. Rønnaug Ødegård og prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Drilen. Kostverktøyet støttes av Helsedirektoratet og kliniske ernæringsfysiologers forening tilknyttet Forskerforbundet (KEFF).
Innlogging for redaktører