Logg på

Årsaker til barnefedme

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Overvekt og fedme skyldes et langvarig energioverskudd, forårsaket av at kroppen får i seg mer energi fra mat og drikke enn den forbruker. Årsaken ligger i et samspill mellom kroppslige, psykiske og miljømessige faktorer.
Energioverskudd over tid
​​Kroppssammensetning beskriver forholdet mellom fett, muskulatur, bein og væske i kroppen
 • Vekt i henhold til høyde, eller kroppsmasseindeks (KMI), uttrykker dette på en forenklet, men nyttig måte. 
 • Et barns kroppssammensetning er i stor grad bestemt av gener. Dette gjelder eksempelvis gener som regulerer sult- og metthetsfølelse og gener som bestemmer hvor mange kalorier barnet forbruker i hvile og ved fysisk aktivitet. 
 • En arvelig disposisjon for å utvikle fedme betinger et komplekst samspill mellom mange gener, dvs en multigenetisk tilstand som kombinert med fedmefremmende miljøfaktorer øker risikoen for fedme. 
 • Den kontinuerlige miljømessige påvirkningen av barnets arvestoff fra og med unnfangelsen, såkalte epigenetiske endringer, fremmer tilpasning til det miljøet fosteret / barnet kommer inn i. Dette kan forsterke eller redusere betydningen av barnets arvelige disposisjon for fedme. 
 • Noen svært sjeldne monogenetiske tilstander som fører til fedme er påvist så som f.eks leptinmangel, leptinreseptordefekter, POMC-mangel, melanocortin-4 reseptor mutasjon m.fl. Felles for alle disse er at fedme oppstår pga stort matinntak da sult-metthetsreguleringen i hjernen er svekket.
 • ​​Årsaket til energioverskuddet er for de aller fleste at matinntaket er for stort, hos en ellers helt frisk person. 
Når et barn utvikler overvekt/fedme har energiinntaket vært større enn forbruket over tid og energioverskuddet er lagret som fettvev.

Både arv, miljø og samfunnsmessige årsaker har betydning. 

 • ​God appetitt (arv) kombinert med samfunnsmessige (eks. lav sosioøkonomisk status og utforming av omgivelsene barnet bor i) og miljømessige (eks. stor mattilgang, vanskelige hendelser i barnets liv, tarmens bakterieflora) forhold øker risikoen for at barn kommer i en slik energiubalanse. 

Arv

 • Barn av foreldre med fedme har svært stor sannsynlighet for å selv utvikle fedme (80%)
 • Av barn som har utviklet fedme vil > 60% dra med seg fedmen inn i voksenlivet
 • God matlyst, manglende metthet
Miljø
 • ​Familie og hjem
 • Skole og fritid
 • Vanskelige hendelser i barnets liv
 • Tilgang til mat
Samfunn
 • Lav sosioøkonomisk status
 • Barnets fysiske omgivelser

​MEDISINSKE ÅRSAKER

Noen få barn (< 2%)  kan ha en tilgrunnliggende sykdom som årsak til overvekten: 

Medfødte syndromer (sykdomsgener)

 • Det finnes over 40 kjente fedmerelaterte syndromer
 • Prader Willis-, Downs-, Turner- og Bardet-Biedel syndrom er de vanligste

Hormonell sykdom

 • Lavt nivå av stoffskiftehormon (hypothyreose)
 • Cushing (for høyt nivå av stresshormon)

Medikamentbruk

 • Nødvendige medikamenter ved epilepsi og depresjon kan ha fedme som bivirkning. ​

​​NB Ved endring av vektstatus, vær oppmerksom på alvorlige hendelser i barnets liv (vold, mobbing, omsorgssvikt etc).​


AKTUELT:

Sist endret:  27. april 2018
26. mai 2016
44
Nei
Innholdsside
Årsaker til barnefedme
Helsepersonell:Fakta
 • Overvekt og fedme skyldes en positiv energibalanse over tid
 • Oppstår oftest i et samspill mellom arvelige og miljømessige faktorer
 • Mindre enn 2 % av barn med fedme har tilgrunnliggende sykdom
 • Dersom begge foreldre har fedme er det 80 % sannsynlig at barnet utvikler fedme
 • Mer enn 60 % av barn med fedme drar med seg fedmen inn i voksenlivet
 • Kostholdet har stor innvirkning på energibalansen
 • Inaktivitet og mye skjermtid påvirker også energibalansen
 • Det er trolig en kombinasjon av endret kosthold og andre risikofaktorer som bidrar til den økte forekomsten av overvekt og fedme blant barn og unge
 • Vær oppmerksom på alvorlige hendelser i barnets liv ved endring av vektstatus

Prosjektet er finansiert av samhandlingsmidler fra Helse Midt-Norge. Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (OBECE) ved St Olavs hospital, og vil bli oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: Dr. med. Rønnaug Ødegård og prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Drilen. Kostverktøyet støttes av Helsedirektoratet og kliniske ernæringsfysiologers forening tilknyttet Forskerforbundet (KEFF).
Innlogging for redaktører