Logg på

Forekomst av barnefedme

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Verdens helseorganisasjon definerer nå barnefedme som en av de største helsetruslene i verden. I Norge ble forekomsten av overvekt og fedme hos barn tredoblet fra 70-tallet og frem til 2000, men utviklingen ser nå ut til å ha flatet ut.

Verdens helseorganisasjon​ definerer barnefedme som en av de største helsetruslene, og på verdensbasis øker forekomsten. I Norge økte forekomsten av overvekt og fedme hos barn fra 70-tallet  til 2000 med det tre-doble, men utviklingen ser nå ut til å ha flatet ut. Nivået er imidlertid for høyt, og forekomst av overvekt og fedme øker gjennom ungdomsårene.​

Forekomst

 • Forekomsten av overvekt og fedme hos barn og ungdom i Norge er dokumentert gjennom flere studier
 • Disse er godt beskrevet av folkehelseinstituttet i vedlagte lenke: FHI.no.
Hovedtrekk fra norske studier:
 • Forekomsten av overvekt og fedme hos barn økte fra 70-tallet og fram til 2000-tallet, men har deretter holdt seg stabil. 
 • Nivået er for høyt da 3-4% har fedme og ca. 15% har overvekt eller fedme blant 8-åringer.
 • Forekomsten øker gjennom ungdomsårene og i tidlig voksen alder har 15 % fedme og nærmere 50% har overvekt eller fedme.
 • Jenter har litt høyere forekomst av overvekt enn gutter.
 • Det er høyere forekomst av overvekt hos barn i bygdestrøk sammenlignet med byer.
 • Det er høyere forekomst av overvekt og fedme hos barn i delte familier.​​ 

Andel i prosent med overvekt (inkludert fedme), fedme og bukfedme​ for gutter og jenter i 3.klasse, 2015.

 

Andel i prosent med overvekt (inkludert fedme) blant gutter og jenter i 3.klasse fra 2008–2015. 


Kilde: Barnevekststudien, Folkehelseinstituttet.​

AKTUELT​

Sist endret:  27. april 2018
26. mai 2016
42
Nei
Innholdsside
Forekomst av barnefedme
Helsepersonell:Fakta
 • ​​​​​​​​​Barnefedme er en helseutfordring på verdensbasis
 • Forekomsten av overvekt og fedme hos barn i Norge ser ut til å flate ut
 • Men forekomsten er fremdeles høy
 • Blant 8-åringer har ca. 15 % overvekt og 3-4 % fedme
 • Forekomsten øker gjennom ungdomsårene
 • I tidlig voksen alder har 15 % fedme og 50 % overvekt eller fedme
Prosjektet er finansiert av samhandlingsmidler fra Helse Midt-Norge. Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (OBECE) ved St Olavs hospital, og vil bli oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: Dr. med. Rønnaug Ødegård og prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Drilen. Kostverktøyet støttes av Helsedirektoratet og kliniske ernæringsfysiologers forening tilknyttet Forskerforbundet (KEFF).
Innlogging for redaktører