Logg på

Siste nytt fra forskningen

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Her kan du finne et utvalg av vitenskapelige artikler, aktuelle tidsskrifter, samt en kort oversikt over forskningsfeltet overvekt og fedme.

​​Kort om overvekt og fedme

 • Forekomsten av overvekt og fedme hos barn og unge har økt dramatisk de siste 50 årene
 • Forekomsten ser ut til å flate ut i flere land, inkludert Norge, men nivået ligger for høyt
 • På  verdensbasis har hele 50 millioner jenter og 74 millioner gutter overvekt eller fedme​
 • I Norge har omtrent 15 % av barn i 3. klassse overvekt eller fedme
 • WHO definerer barnefedme som en av de største helsetruslene i verden
 • Barnefedme er et relativt ungt forskningsfelt, og det finnes ikke en type behandling som fungerer for alle​
 • Men vi vet en god del i dag om hva som er viktig for å lykkes med behandling av barnefedme
Hvordan lykkes med behandling av barnefedme

 • Familiebaserte atferds intervensjoner har vist seg å være en effektiv og trygg behandling av barnefedme
 • Tidlig intervensjon er viktig, ta tak i utfordringen på et tidlig tidspunkt i barnets liv
 • Tverrfaglig tilnærming med fokus på kosthold, fysisk aktivitet og adferds komponenter
 • Endring av kostholdsvaner er ofte nødvendig for å oppnå tilstrekkelig energiunderskudd
 • Effektive intervensjoner har vist en total tidsbruk på 26 - 75 timer
 • Varigheten bør være på minst 6 måneder
 • Involvering av hele familien er nødvendig
 • Konkrete målsetninger rettet mot familiemedlemmer kan være effektive
 • Oppfølging over tid er nødvendig for vedlikehold

Hvordan oppnå negativ energibalanse?

 • Redusert energiinntak ved endring av kosthold
 • Økt energiforbruk ved:
  • Økt fysisk aktivitet og økt hverdagsaktivitet
  • Redusert inaktivitet/skjermaktivitet​

Les her ​for flere artikler om anbefalt kosthold ved overvekt og fedme hos barn.

​Det krever store mengder fysisk aktivitet for å oppnå den samme gunstige effekten på energibalansen som forholdsvis moderate endringer i kostholdet kan gjøre.


Siste nytt fra forskningen:

 • Det jobbes for å finne en gullstandard for behandling av fedme
  • Det forskningen så langt viser, er at en skreddersydd behandling tilpasset hver enkelt person er nødvendig
 • Tarmflora er et spennende område som det forskes mye på
  • Museforsøk viser at dersom tarmfloraen fra en normalvektig mus overføres til en mus med fedme, så vil den overvektige musen etterhvert bli normalvektig.
  • Det gjenstår fremdeles en del forskning før dette kan overføres til mennesker
 • Overspising er også et hett tema innenfor fedmeforskningen
  • ​Ofte vil en underliggende overspisingslidelse være et hinder for å lykkes med livsstilsendring
  • Det jobbes for å få på plass bedre behandlbingstilbud for denne pasientgruppen
 • ​​Flere tema kommer...​

Anbefalte artikler, veiledere og nasjonale retningslinjer.

Bilde 2  Bilde 2Bilde 1 WHO.jpgBilde 2 Bilde 3Bilde 3
Aktuelle internasjonale tidsskrifter:

Sist endret:  17. august 2018
4. juli 2016
76
Nei
Innholdsside
Siste nytt fra forskningen
Helsepersonell:Forskning
 • Forekomsten av overvekt og fedme blant barn er høyt
 • Rammer 50 millioner jenter og 74 millioner gutter i verden
 • Anses som en stor helsetrussel verden over
 • ​​​​​​​​​Overvekt og fedme er et relativt ungt forskningsfelt
 • Det finnes ingen gullstandard for behandling av barnefedme
 • Individuelt tilpasset behandling
 • Tidlig intervensjon
 • Et energiunderskudd kan oppnås ved endring av levevaner
Prosjektet er finansiert av samhandlingsmidler fra Helse Midt-Norge. Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (OBECE) ved St Olavs hospital, og vil bli oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: Dr. med. Rønnaug Ødegård og prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Drilen. Kostverktøyet støttes av Helsedirektoratet og kliniske ernæringsfysiologers forening tilknyttet Forskerforbundet (KEFF).
Innlogging for redaktører