Logg på

Om samtaleverktøyet

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Er du helsepersonell og jobber med overvektige barn og familier? Samtaleverktøyet skal hjelpe deg med å få til en motiverende og kunnskapsoppdatert samtale, med hovedfokus på kostholdsendringer.

Generelt om samtaleverktøyet

 • Samtaleverktøyet er laget for å styrke helsepersonell sin kostholdskompetanse, samt gi de et verktøy som kan bidra til en motiverende og kunnskapsoppdatert samtale med overvektige barn, unge og familier.
 • Motiverende intervju (MI) er en av flere samtalemetoder som viser seg å være effektive for endring av levevaner.
 • Flere kliniske ernæringsfysiologer har kvalitetssikret innholdet og bidratt under utarbeidelsen av verktøyet. 
 • Målet med samtaleverktøyet er å hjelpe helsepersonell med å motivere barn, unge og familier til å gjøre nødvendige livsstilsendringer for å redusere sin overvekt. 
 • Selve samtaleverktøyet finnes i to ulike formater; enten i form av en brosjyre eller som en mer komprimert webutgave. Det finnes flere hjelpeverktøy som er tenkt som et supplement til samtaleverktøyet.

Målgruppe

Helsesøstre, fastleger og annet helsepersonell som jobber med overvektige barn, unge og familier, både fra 1. og 2. linjetjenesten.

Forberedelse

 • Det er viktig at helsepersonell er klar over at egne verdier, holdninger og forklaringsmodeller er viktig i møte med familier som kommer i kontakt med helsevesenet på grunn av overvekt og fedme. Les mer om dette her. 
 • Før du kaller inn familien til første samtale, må det vurderes om barnet skal være med eller ikke. De fleste barn fra 3. klasse kan med fordel være med. Prat gjerne med foreldrene på forhånd dersom barnet skal være med under samtalen. 
 • Ungdom kan ha behov for å prate med deg alene, uten foreldrene tilstede. 
 • Begge foreldre eller andre omsorgspersoner oppfordres til å involveres. 
 • Sett av god tid til første samtale, gjerne 40-60 minutter dersom mulig. 

Gjennomføring

Samtaleverktøyet består av tre hovedbolker:

Samtale 1: 

 

 • ​Skape god relasjon, bygge allianse​ og legge trygge rammer for familien. 
 • Vurdere barnets vektutvikling
 • Kartlegging av kostholdsvaner
 • SMART mål og hvordan komme i gang med endring av levevaner
Samtale 2:
 • Følge på SMART mål og endringsprosessen
 • Påfyll av nødvendig kunnskap om kosthold som kan redusere overvekt
 • Fremme motivasjon og mestring
Samtale 3: 

 

 • Oppsummering
 • Vurder effekt av tiltak
 • Støtte familien på veien mot varig endring av levevaner
 • Vurder behov for videre oppfølging og tiltak

Oppfølging

Det bør ikke gå for lang tid mellom samtalene. Det kan være en fordel å ha kontakt med familien per telefon eller mail mellom de faste møtene. Hvor mye oppfølging som kreves må tilpasses individuelt. De fleste familier vil ha behov for flere enn tre samtaler, samt lengre oppfølging.

Om samtaleverktøyet.pdf

Sist endret:  11. oktober 2016
25. april 2016
11
Nei
Innholdsside
Om samtaleverktøyet
Helsepersonell:Samtaleverktøyet
Prosjektet er finansiert av samhandlingsmidler fra Helse Midt-Norge. Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (OBECE) ved St Olavs hospital, og vil bli oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: Dr. med. Rønnaug Ødegård og prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Drilen. Kostverktøyet støttes av Helsedirektoratet og kliniske ernæringsfysiologers forening tilknyttet Forskerforbundet (KEFF).
Innlogging for redaktører