Logg på

Samtale 1

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Første samtale skal skape en god allianse og trygge rammer for familien. Det er viktig å møte de med respekt, og vise forståelse for at overvekt og fedme hos barn kan være vanskelig. Gi ros for det de mestrer, og spre håp om at det er mulig å endre.

Første møte

 • Prat litt med barnet først dersom det er med. Fritidsinteresser? Skole? Aktiviteter? Ha gjerne tegnesaker tilgjengelig. 
 • Vet barnet hvorfor familien er her i dag?

Vekstkurven

 • Plott dagens høyde og vekt inn i Iso-KMI kurven: GUTTER og JENTER.​ Vurder vektutvikling og grad av overvekt. Forklar kurven for familien. Les mer om KMI kurven​ for barn.  
 • Hvilke tanker har foreldrene rundt barnets vektutvikling og grad av overvekt? 
 • Vurder barnets modenhet og spør eventuelt om barnet/ungdommen selv opplever at kroppen er for tung og har et ønske om å bli lettere/smalere?
 • Har familien noen tanker om hvilke tiltak som må til for å redusere barnets overvekt? Hva har de forsøkt tidligere?
 • Eventuelt be om tillatelse til å fortelle mer om aktuelle tiltak: 

​          1) Endring av levevaner 2) Kosthold 3) Redusert stillesitting 4) Fysisk aktivitet

 • Fysisk aktivitet alene har ingen vektreduserende effekt av betydning hos overvektige, men er viktig for mange helsemessige årsaker.
 • Kostholdsendringer har stor betydning, og er ofte avgjørende for å redusere overvekt

Energibalansen

 • Hva skjer med kroppen når den får i seg mer mat enn den rekker å bruke opp?
 • Forklar energibalansen. Hva må til for at den enkelte skal bli smalere?​

Kostholdskartlegging

 • Gjennomfør et 24 timers kostintervju (kartlegg inntak av mat og drikke de siste 24 timene):
  • ​Er dette representativt for det normale kostholdet?
  • ​Hva opplever familien at de får til?
  • Hva er vanskelig? Hva ønsker de å jobbe videre med? Hvordan?
 • ​​​​Skaff deg en oversikt over familiens kosthold

Endring av levevaner

Hjelpeverktøy
Her finnes Word dokument: Samtale 1.pdf
Her finnes PowerPoint​ med kun lysbilder: Samtale 1_powerpoint.pdf
AKTUELT:

Sist endret:  12. august 2017
25. april 2016
14
Nei
Innholdsside
Samtale 1
Helsepersonell:Samtaleverktøyet

​​​​​​Samtale 1:​

 • Skape god allianse og trygge rammer for familien
 • Vurder individuelt i hvor stor grad barnet skal involveres​
 • Diskuter barnets vektutvikling ved bruk av Iso​-KMI kurven
 • Forklar energibalansen
 • ​Kartlegg familiens kosthold
  • Hva lykkes de med?
  • Hva er utfordringene?
 • Hvor motivert er familien for å endre?
 • ​Definere SMART mål
 • Støtte familien i endringsprosessen
Prosjektet er finansiert av samhandlingsmidler fra Helse Midt-Norge. Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (OBECE) ved St Olavs hospital, og vil bli oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: Dr. med. Rønnaug Ødegård og prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Drilen. Kostverktøyet støttes av Helsedirektoratet og kliniske ernæringsfysiologers forening tilknyttet Forskerforbundet (KEFF).
Innlogging for redaktører