Logg på

Behandling

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Ved behandling av overvekt og fedme hos de minste, bør det legges vekt på å skape gode levevaner som bidrar til å fremme en gunstig vekst og utvikling.

HVORFOR BEHANDLE BARN MED OVERVEKT?

 • Uten endring vil grad av overvekt øke
 • Barn nyttiggjør seg behandling av overvekt bedre enn voksne
 • Studier viser at de fleste barn, uten behandling, vil ta med seg sin overvekt inn i ungdoms- og voksen alder
 • Behandling gir flere fordeler:
  • Redusert risiko for livsstilssykdommer
  • Bedre livskvalitet
Behandling av overvekt og fedme hos små barn
 • Legg vekt på å skape gode vaner som bidrar til å fremme en god vekst og utvikling.
 • Brems vektøkningen fremfor å oppnå vektreduksjon.
 • Mål for behandlingen kan være at barnet står stille i vekt, eller bremser vektøkningen en periode.
 • Dersom barnet samtidig fortsetter å vokse i høyden, vil det på sikt kunne «vokse seg inn» i riktig kurve.
Endring av levevaner
 • Endring av levevaner er en trygg måte å redusere overvekt på, også hos barn.
 • Internasjonale retningslinjer viser best effekt ved kombinert fokus på kosthold og fysisk aktivitet.
 • Hele familien må involveres, og endre sin atferd.
 • Kostendring har størst effekt, men begrenset skjermtid og stillesitting er også viktig.
Oppfølging
 • Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge gir anbefalinger for ulike tiltaksnivå av behandling.
 • De fleste barn med overvekt får sin behandling i primærhelsetjenesten (helsesykepleier og fastlege).
 • Ved fedme gjennomføres ofte behandling i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
 • Dette er beskrevet i Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge.
Referanser
 1. Helsedirektoratet (2010b). Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge. IS-1734.
 2. Gori D, Guaraldi F, Cinocca S, Moser G, Rucci P, Fantini MP. Effectiveness of educational and lifestyle interventions to prevent paediatric obesity: systematic review and meta-analyses of randomized and non-randomized controlled trials. Obes Sci Pract. 2017 Jul 20;3(3):235-248.
 3. Elvsaas I, Juvet L, Giske L, Fure BEffekt av tiltak for barn og unge med overvekt eller fedme [Effectiveness of interventions for overweight or obesity in children and adolescents]. Folkehelseinstituttet Oslo, Norway, 2016.

Sist endret:  fredag 22. januar 2021
mandag 24. februar 2020
183
Nei
Innholdsside
Behandling
Barn 0-5 år