Logg på

Behandling

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Ved behandling av overvekt og fedme hos de minste, bør det legges vekt på å skape gode levevaner som bidrar til å fremme en gunstig vekst og utvikling.
Behandling av overvekt og fedme hos små barn
 • Legg vekt på å skape gode vaner som bidrar til å fremme en god vekst og utvikling.
 • Brems vektøkningen fremfor å oppnå vektreduksjon.
 • Mål for behandlingen kan være at barnet står stille i vekt, eller bremser vektøkningen en periode.
 • Dersom barnet samtidig fortsetter å vokse i høyden, vil det på sikt kunne «vokse seg inn» i riktig kurve.
Endring av levevaner
 • Endring av levevaner er en trygg måte å redusere overvekt på, også hos barn.
 • Internasjonale retningslinjer viser best effekt ved kombinert fokus på kosthold og fysisk aktivitet.
 • Hele familien må involveres, og endre sin atferd.
 • Kostendring har størst effekt, men begrenset skjermtid og stillesitting er også viktig.
Oppfølging
 • Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge gir anbefalinger for ulike tiltaksnivå av behandling.
 • De fleste barn med overvekt får sin behandling i primærhelsetjenesten (helsesykepleier og fastlege).
 • Ved fedme gjennomføres ofte behandling i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
 • Dette er beskrevet i Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge.
Referanser
Helsedirektoratet (2010b). Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge. IS-1734
Gori D, Guaraldi F, Cinocca S, Moser G, Rucci P, Fantini MP. Effectiveness of educational and lifestyle interventions to prevent paediatric obesity: systematic review and meta-analyses of randomized and non-randomized controlled trials. Obes Sci Pract. 2017 Jul 20;3(3):235-248. doi: 10.1002/osp4.111.

Sist endret:  20. mars 2020
24. februar 2020
183
Nei
Innholdsside
Behandling
Barn 0-5 år
Opphavsrett © Kostverktoyet 2020.
Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe) ved St. Olavs hospital, og blir oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: barnelege Rønnaug Ødegård, prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Langlo Drilen.
Innlogging for redaktører