Logg på

Kostråd 0-5 år

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Små barn anbefales balanse mellom energiinntak fra mat og drikke, og hvor mye kroppen bruker til aktivitet, vekst og utvikling. Rask vektøkning er ofte et tegn på at barnet får i seg for mye energi, og da vil det bli nødvendig å justere matinntaket.
Vanlige utfordringer hos små barn med overvekt og fedme
1) Store porsjoner 
2) Vanskelig å kjenne metthet 
3) For mye energiholdig drikke 
4) Kompakt mat med lite grønnsaker 
5) Småspising og snacks
Råd om kosthold
 • Kartlegging av kosthold på helsestasjonen gir grunnlag for å gi individuelt tilpassede råd basert på Nasjonale faglige retningslinjer for spedbarnsernæring og Helsedirektoratets kostråd.
 • Barna skal følge sin egen vektkurve. 
 • Hvis barnet har en rask vektoppgang, ligger forklaringen oftest i matinntaket. 
 • Det kan være så enkelt som at barnet får for store porsjoner eller for mye melk eller annen energirik drikke.
Bilde 3 Bilde 1 Bilde 3
Kartlegging
 • Spør foreldrene hva barnet spiser og drikker med utgangspunkt i en vanlig dag. 
 • Samtalen bør inkludere følgende temaer:
  • Amming, morsmelkerstatning og introduksjon av fast føde
  • Mengder mat og porsjonsstørrelser
  • Måltidsrytme, inkludert tidspunkt for måltider
  • Rammer rundt måltidet (spiser familien samlet? Måltider foran skjerm? Annet)
  • Utfordringer knyttet til spising

Still åpne spørsmålene for å få en best mulig oversikt over familiens og barnets spisevaner. 

Skjema for kostregistrering (fylles gjerne ut i forkant av første samtale):

 Bilde 2 Bilde 1
Måltidsrytme
 • Regelmessige måltider og angivelse av passelige porsjoner er grunnleggende i veiledningen. 
 • Fire måltider per dag er passelig for de fleste. I tillegg kan noen trenge 1-2 små mellommåltider. 
 • Det må være rom for individuelle tilpasninger. Det finnes ikke en måltidsrytme som nødvendigvis passer for alle. 
 • Det bør ikke gå mer enn tre til fire timer mellom hvert måltid. 
 • Unngå inntak av energiholdig drikke eller annen snacks/småspising mellom måltidene. 
Porsjonsstørrelse
 • Hos små barn er det viktig med næringsrik mat og riktige porsjonsstørrelser. 
 • For å være i stand til å veilede foreldrene, er det viktig å ha kunnskap om hvilke porsjoner barn i ulike aldre trenger. 
 • Det er viktig at foreldre setter grenser for mengde mat, og det anbefales en varm og tydelig foreldrestil.
 • Det er utarbeidet flere aldersinndelte kostplaner, som kan brukes som et utgangspunkt for porsjonsstørrelser til barn med overvekt/fedme. 
  • Disse kostplanene er energiredusert for å legge til rette for en vektstagnering. 
  • Friske, normalvektige barn kan ha høyere energibehov.
Faktaark ved rask vektoppgang
Bilde 1Bilde 1
Referanser:
 1. Danielsen , Y.S. (2014). Fedme hos barn. Intervensjoner og atferdsendring i praksis. Oslo: Kommuneforlaget.
 2. Helsedirektoratet (2010). Nasjonal faglig retningslinje for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge. IS-1734.
 3. Helsedirektoratet (2011). Kostråd for å fremme folkehelse og forebygge kroniske sykdommer.
 4. Helsedirektoratet (2014). Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet.
 5. Helsedirektoratet (2016). Kosthåndboken – Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. IS-1972. 
 6. Helsedirektoratet (2017). Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring.
 7. Helsedirektoratet (2018). Mat og måltider for spedbarn.
 8. Henriksen, C., Kcammen, J.A. & Thomassen, R.A. (2011). Bare barnemat! Riktig kosthold for gravide, ammende, barn og ungdom. Oslo: J.M. Stenersen forlag.
Sist endret:  søndag 17. januar 2021
torsdag 5. mars 2020
186
Nei
Innholdsside
Kostråd 0-5 år
Barn 0-5 år