Logg på

Kostråd 0-5 år UNDER ARBEID

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Det er viktig at barn har balanse mellom hvor mye energi som tas inn gjennom mat og drikke, og hvor mye som forbrukes gjennom aktivitet. Barna skal følge sin egen vektkurve. Hvis barnet har en rask vektoppgang, ligger forklaringen ofte i matinntaket.
Kartlegging av kosthold
Dette bør gjøres gjennom en samtale med foreldrene om hva barnet spiser og drikker, med utgangspunkt i et vanlig døgn. 
Samtalen bør inkludere følgende temaer:
 • Amming og/eller morsmelkerstatning
 • Introduksjon av fast føde
 • Valg av type mat og tilberedning
 • Porsjonsstørrelser
 • Måltidsrytme, inkludert tidspunkt for måltider
 • Rammer rundt måltidet (Spiser familien samlet? Foran skjerm? Annet)
 • Utfordringer knyttet til spising?
Spørsmålene bør være åpne, for å få en best mulig oversikt over familiens og barnets spisevaner. Familien kan også fylle ut en kostregistering før samtalen.
Kostregistreringsskjema
         Bilde 1             Bilde 2Bilde 1
Råd om kosthold 
Kartlegging av kosthold på helsestasjonen gir grunnlag for å gi individuelt tilpassede råd, basert på Nasjonale faglige retningslinjer for spedbarnsernæring og Helsedirektoratets kostråd.
Se etter Nøkkelhullet når du handler.
Bilde 1 Bilde 2 Bilde 3
Sett inn forsider til Nasjonale faglige retningslinjer for spedbarnsernæring - Kostråd for barn 2-5 år
Måltidsrytme
 • Fire måltider per dag er passelig for de fleste. 
 • I tillegg kan noen trenge 1-2 små mellommåltider. 
 • Det er rom for individuelle tilpasninger. 
 • Det bør ikke gå mer enn tre til fire timer mellom hvert måltid. 
 • Unngår inntak av energiholdig drikke eller annen snacks/småspising mellom måltidene. 
 • Les mer.
Porsjonsstørrelse
 • Hos små barn er det viktig med næringsrik mat og riktige porsjonsstørrelser. 
 • For å være i stand til å veilede foreldre, er det nødvendig å ha kunnskap om hvilke porsjoner barn i ulike aldre trenger.
 • Det er utarbeidet aldersinndelte kostplaner, som kan brukes som et utgangspunkt for porsjonsstørrelser til barn med overvekt/fedme.
 • Disse kostplanene er energireduserte, for å legge til rette for en vektstagnering.
 • Friske, normalvektige barn kan ha høyere energibehov.
 • Les mer.
Bilde 1 Bilde 2 Bilde 3Bilde 1
Sett inn kostplaner for barn 0-5 år, 4 stk.
Utfordringer hos barn 0-5 år med overvekt
 • Barn med fedme ser ut til å ha en dårligere sult- og metthetsregulering.
 • Hvis barnet har en for rask vektoppgang, ligger forklaringen oftest i matinntak.
 • Da er det viktig at foreldre begrenser mengden mat.
 • Det kan være så enkelt som at barnet får for store porsjoner eller for mye melk eller annen drikke.
  • Er det lite frukt og grønnsaker i kosten? Brukes det fettrike produkter? Er det tilbud om mat, snacks eller drikke mellom måltidene? Brukes mat som avledning, trøst eller belønning?
Faktaark
Under finnes faktaark som kan deles ut til foreldre, med råd og veiledning for kosthold og måltider ved ulike aldre. 
Legg inn faktaark for: 4-7 mnd, 8-12 mnd, 1-2 år og 2-5 år
Bilde 1 Bilde 2 Bilde 3Bilde 1
Referanser
Danielsen , Y.S. (2014). Fedme hos barn. Intervensjoner og atferdsendring i praksis. Oslo: Kommuneforlaget.
Helsedirektoratet (2010). Nasjonal faglig retningslinje for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge. IS-1734. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge
Helsedirektoratet (2018). Mat og måltider for spedbarn.
Henriksen, C., Kcammen, J.A. & Thomassen, R.A. (2011). Bare barnemat! Riktig kosthold for gravide, ammende, barn og ungdom. Oslo: J.M. Stenersen forlag.

Sist endret:  17. april 2020
19. mars 2020
187
Nei
Innholdsside
Kostråd 0-5 år UNDER ARBEID
Barn 0-5 år

​Helsedirektoratets kostråd

 1. Spis variert. MYE frukt og grønt, grove korn og fisk. MINDRE bearbeidet og rødt kjøtt, salt og sukker.
 2. Balanse mellom energi inn (mat) og energi ut (aktivitet). 
 3. Minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær. 
 4. Grove kornprodukter.
 5. Fisk til middag to til tre ganger i uken, og gjerne som pålegg. 
 6. Magert kjøtt og magre kjøttprodukter.
 7. Magre meieriprodukter.
 8. Matoljer, flytende margarin og myk margarin, fremfor hard margarin og smør. 
 9. Begrens inntaket av salt.
 10. Unngå mat og drikke med mye sukker til hverdags. 
 11. Vann som tørstedrikk. 
 12. Minst 60 minutter fysisk aktivitet hver dag for barn.
Opphavsrett © Kostverktoyet 2020.
Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe) ved St. Olavs hospital, og blir oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: barnelege Rønnaug Ødegård, prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Langlo Drilen.
Innlogging for redaktører