Logg på

Kresne barn - UNDER ARBEID

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

MANGLER
Kresenhet hos barn
 • Barn gjennomgår ulike faser, også i forhold til spiseutvikling. 
 • Perioder med mer matskepsis er vanlig, og går hos de fleste over. 
 • Foreldre har imidlertid en viktig rolle i å legge til rette for gode vaner, da barn ikke er i stand til å gjøre dette selv.
Spedbarn fra 4-6 mnd
 • Etter morsmelk eller melkeerstatning de første månedene, er det på tide å smake på nye matvarer. 
 • Noen barn liker alt med en gang, andre er mer skeptiske. 
 • Selv om barnet viser tegn til å ikke like maten, må man ha tålmodighet og prøve igjen. 
 • Ofte må barnet smake på ny mat mellom 10-20 ganger før det oppleves som kjent. 
 • En god variasjon i hva barnet blir eksponert for i denne fasen, legger grunnlaget for matvaner senere i livet.  
Barn 2-8 år 
 • Barn går inn i en periode med mindre mot til å smake på ukjent mat fra 2 års alder. 
 • Dettes kalles neofobi, og er en frykt for nye matvarer og konsistenser.  
 • Undersøkelser har vist at grønnsaker, egg og kjøtt er de matvarene barn oftest vegrer seg mot. 
 • Det er likevel viktig å fortsette å servere maten, f.eks. gjennom at både kjøtt, potet og grønnsaker skal ligge på tallerkenen til middagsmåltidet. 
En viktig ting man kan gjøre for å tilvenne ny mat, er å hjelpe barna til å beskrive hva de spiser. Ikke snakke om hva de misliker, men heller spørre: Hvorfor er det vondt? Kanskje fordi det er bløtt? Klissete? Varmt? Hvordan er konsistensen?
Kresne barn
 • Kresne barn er generelt skeptiske og «vanskelige» i måltider, både til ny og kjent mat. 
 • De har som regel ikke blitt gitt en sjanse til å overkomme sin frykt for ny mat. 
 • Foreldrene har godtatt at barnet ikke liker visse typer mat, og unnlatt å tilby mat barnet er skeptisk til. 
 • De fleste barn kan lære å forholde seg til grenser og spise mer variert kost dersom de ikke blir tilbudt et annet alternativ. 
 • Å la barnet få prøve seg på ny mat er viktig, selv om det tidligere har vært forsøkt uten suksess. 
 • Foreldre er rollemodeller, og bestemmer hva som serveres. 
Faktaark
Bilde 1Bilde 1 Bilde 2
Legg inn forsider til faktaark Kresne barn, smak en matvare 10 ganger, grønnsakssmaking
Referanser:
MANGLER
Sist endret:  26. mars 2020
24. mars 2020
189
Nei
Innholdsside
Kresne barn - UNDER ARBEID
Barn 0-5 år
Opphavsrett © Kostverktoyet 2020.
Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe) ved St. Olavs hospital, og blir oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: barnelege Rønnaug Ødegård, prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Langlo Drilen.
Innlogging for redaktører