Logg på

Tidlig innsats

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Grunnlaget for gode matvaner legges i barneårene, og er viktig for normal vektutvikling i alle livets faser. Tidlig utvikling av overvekt kan følge barn og unge inn i voksenalderen, og av den grunn er det viktig å satse på tiltak mens barna er små.

HVORFOR BEHANDLE BARN MED OVERVEKT?

 • Uten endring vil grad av overvekt øke
 • Barn nyttiggjør seg behandling av overvekt bedre enn voksne
 • Studier viser at de fleste barn tar med seg sin overvekt inn i ungdoms- og voksen alder
 • Behandling gir flere fordeler:
  • Redusert risiko for livsstilssykdommer
  • Bedre livskvalitet
Hvor tidlig bør man forebygge overvekt? 
 • Tidlig intervensjon er viktig. 
 • Vi har god dokumentasjon på at tidlig overvekt følger barn og unge inn i voksenalder. 
 • Jo mer alvorlig grad av overvekt, jo høyere er sannsynligheten for at overvekten vedvarer. 
 • Smarte grep i småbarnsalderen legger et godt grunnlag for normal vektutvikling. 
Foreldre ser ikke egne barns overvekt
 • Studier viser at foreldre i liten grad ser egne barns overvekt, og kan reagere negativt når tema tas opp. 
 • Uønsket vektoppgang hos barn avdekkes derfor ofte på rutinemessige helsestasjonskontroller. 
 • Det er derfor viktig at helsepersonell møter familien med respekt, ydmykhet og med en spørrende tilnærming. 
Folkehelse
 • Overvekt og fedme blant barn er et stort folkehelseproblem.
 • Uten behandling er det vist i studier at så mange som fire av fem overvektige skolebarn sannsynligvis forblir overvektige resten av livet. 
 • Det gir økt risiko for livsstilssykdommer som diabetes og hjerte- og karsykdommer senere i livet. 
 • Overvekt og fedme øker også risikoen for depresjon og psykiske problemer. 
 • Studier viser at barn med overvekt er mer utsatt for mobbing, som kan gi usikkerhet og et ødelagt selvbilde.
 • Samtale omkring overvekt gir ikke større risiko for spiseforstyrrelser.
 • Barn har større risiko for å utvikle overvekt dersom foreldre eller søsken har overvekt. Tidlig tilrettelegging og god informasjon om kostvaner er derfor viktig. 
Referanser: 
 1. Danielsen Y.S. (2014) Fedme hos barn. Intervensjoner og atferdsendringer i praksis. Oslo: Kommuneforlaget.
 2. Evensen E, Wilsgaard T, Furberg A-S, Skeie G. Tracking of overweight and obesity from early childhood to adolescence in a population-based cohort – the Tromsø Study, Fit Futures. BMC Pediatr 2016;16(1):1-11.
 3. Evensen E, Emaus N, Kokkvoll A, et al. The relation between birthweight, childhood body mass index, and overweight and obesity in late adolescence: a longitudinal cohort study from Norway, The Tromsø Study, Fit Futures. BMJ Open 2017;7:e015576.
 4. Glavin K, Roelants M, Strand BH, Juliusson PB, Lie KK, Helseth S, et al. Important periods of weight development in childhood: a population-based longitudinal study. BMC Public Health 2014;14:8. 
 5. Mead, E. Batterham, A. Atkinsson G. et al. Predicting future weight status from measurements made in early childhood: a novel longitudinal approach applied to Millennium Cohort Study data. Nutr & Diabetes 6, e200 (2016).
 6. Spinelli A, Buoncristiano M, Kovacs VA, Yngve A et al. Prevalence of Severe Obesity among Primary School Children in 21 European Countries. Obes Facts. 2019;12(2):244-258.
Sist endret:  fredag 22. januar 2021
mandag 24. februar 2020
181
Nei
Innholdsside
Tidlig innsats
Barn 0-5 år