Logg på

Foreldrerollen

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Foreldre er viktige rollemodeller for sine barn, og kan bidra til å legge et godt grunnlag for gode matvaner som barna tar med seg videre i livet. De er også ansvarlige for å tilrettelegge for gode vaner.
 • ​​​Foreldre er viktige rollemodeller for sine barn
 • Mange overvektige barn og unge spiser store porsjoner
 • Et overvektig barn vil trenge hjelp fra en voksen med å begrense mengden mat
 • Det er god omsorg å si nei til mer mat
 • Prat med barna om overvekt og involver dem i endringsprosessen
 • La barna få bli med og bestemme innenfor faste rammer
 • Lag avtaler med barnet i forkant av utfordrende situasjoner
 • Gi barna positiv respons på ønsket adferd så ofte som mulig
 • Bruk gjerne et belønningsskjema. Unngå mat som belønning.
 • Målet er at barna etterhvert skal bli i stand til å ta smarte valg på egen hånd
​Foreldreansvar
Foreldre har ofte stor innflytelse på sine barn, og det er derfor viktig å gå foran som gode rollemodeller, også i forhold til matvaner.
 • Matvaner - blir ofte etterfulgt av barna, prat med barna om hva kroppen trenger, regulere inntak av mat
 • Ansvarlig for innkjøp av mat og hva som er tilgjengelig i huset
 • Tilrettelegge for felles regelmessige og sunne måltider
 • Viktig at foreldre har tilstrekkelig med kunnskap om bra mat for kroppen

Målet på sikt er at barnet skal være i stand til å ta smarte valg på egen hånd. 

Grensesetting
 • Barn med fedme er avhengig av at voksne hjelper dem med å regulere mengden mat. 
 • Ved normalvekt bestemmer voksne type mat, mens barn selv regulerer mengden. 
 • Mange barn med fedme strever med sult- og metthetsreguleringen. og må lære seg hvor mye mat kroppen trenger.
Foreldre kan oppleve det som en utfordring å begrense mengden mat:
 • Er det riktig å si nei?
 • Barnet blir irritert, sint, lei seg når de får et nei.
 • Hva skal vi begrunne det med?
 • Hvordan gjør vi det i forhold til søsken?
​Å sette grenser for mat er helt nødvendig når barnet har fedme. Foreldre vil nok i starten kjenne på ambivalens og vanskelige følelser. Et "nei" viser at du tar ansvar for barnets helse. Dette er noe de fleste foreldre trenger å øve på.
​​Det er god omsorg å si ”nei” til et overvektig barn som spør om porsjon nummer to
Prat med barnet om overvekt
Barn i skolealder kan gjerne inkluderes i samtale om overvekt og endring av levevaner. Snakk  med barna om hvorfor endring av levevaner er viktig. Utforsk hva barnet selv tenker om egen kropp. Hvilke begrep bruker barnet om sin overvekt?
 • ​​Stor, tung, har mage og lignende.

Barna har ofte satt ord på at de opplever seg stor. Kanskje har de fått kommentarer fra andre barn. Møt barna på de utsagnene de kommer med og ta de på alvor:

 • Jeg forstår at du blir lei deg når noen sier du har stor mage.
 • Vi kan hjelpe deg sånn at magen ikke bli større.
 • Det er flere ting vi kan gjøre for at det skal bli lettere å henge med i leken.
Målet er å redusere fedmen, men bruk begreper som er enkelt å forstå for barna
 • Bli smalere i kroppen
 • Finne klær som passer
 • Ha en kropp man kan være aktiv med/bevegelsesglede
 • Holde seg frisk
​​​Ingen forskning tyder på at det å snakke med barn og ungdom om vekt og kosthold, på en sensitiv måte, utløser spiseforstyrrelser.
Motivasjon hos barnet
Barnets motivasjon for å redusere overvekt er ofte knyttet til: 
 • Utseendet
 • Å kunne delta i fysisk aktivitet på linje med andre
 • Finne klær som passer/som andre barn har
 • Unngå mobbing

Å involvere barn i livsstilsendringer er med på å øke motivasjonen.

 • Medbestemmelse innenfor​ gitte rammer øker motivasjon hos barnet
 • La derfor barna få være med å bestemme innenfor faste rammer
 • Eks: velge kornblanding innenfor de med nøkkelhull
 • Type frukt eller grønnsak som skal i matpakken
 • Lag avtaler i forkant av utfordrende situasjoner, og evaluer i etterkant

Gi barnet positiv respons så ofte som mulig. ​

 • Gi ros i situasjoner hvor barnet tar smarte valg og følger målene familien har satt seg 
 • Ros er viktig for barnets opplevelse av mestring
 • Ros motiverer barnet og skaper en positiv atmosfære
 • Ros gir barnet tilbakemelding på hva som er rett og galt, og gir barnet en positiv opplevelse av å lykkes.

AKTUELT
 • Les mer om grensesetting​
 • Ta gjerne kontakt med helsepersonell for støtte i endringsprosessen. ​

Sist endret:  fredag 26. oktober 2018
tirsdag 24. mai 2016
130
Nei
Innholdsside
Foreldrerollen
Familie:Starthjelp