Logg på

Kom i gang med kostholdsendringer

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Ved fedme hos barn og unge anbefales ingen dietter eller strenge kostrestriksjoner. Det som har vist seg å fungere best er endring av levevaner. Små endringer i hverdagen kan gi stor helsegevinst over tid.

Å redusere barnefedme

 • For at et barn eller en ungdom skal redusere sin fedme, er det som regel alltid nødvendig å gjennomføre endringer i kostholdet.
 • Målet med kostholdsendringene er å oppnå et energiunderskudd
 • Det er viktig å se på hvilken type matvarer barnet spiser. Ofte er det energirike matvarer som inneholder mye sukker og fett som kan bidra til et energioverskudd, men det er også mulig å spise for mye av sunne matvarer. 
 • For å redusere fedme, er det derfor avgjørende å finne riktig mengde mat, tilpasset den enkelte. 
 • For å være i bedre stand til å regulere matinntaket, er det viktig å spise regelmessige måltider.
 • Les mer om dette under kosthold ve​d barnefedme.
 • Det er også viktig at barnet er mest mulig i bevegelse, og at stillesittende aktiviteter begrenses.
 • ​Det kan også bli behov for å jobbe med psykososiale utfordringer.

Endringstrappen_utenlog_PNG.png

Endringstrappen

 • ​Viser eksempler på endringer i kostholdet, som kan gi en effektiv energireduksjon.
 • Hver familie, eller hvert familiemedlem, kan jobbe med sin egen endringstrapp
 • Velg selv hva du/dere ønsker å begynne med. Finn gjerne egne alternativer. 
 • Ta ett trappetrinn av gangen, på veien mot varig endring av dine/familiens levevaner.

Å komme i gang med endring

Før du går i gang med å endre levevaner, kan det være nyttig å få en oversikt over hvordan situasjonen er her og nå:

 • ​Bli bevisst din egen og familiens livsstil
 • Å skrive en matdagbok kan være nyttig for å få en oversikt over kostholdet
 • En aktivitetsdagbok kan være et nyttig verktøy for å bli bevisst aktivitetsnivået
Det kan være viktig å stille seg følgende spørsmål:
 • Hvorfor ønsker jeg og min familie en endring/hvorfor er dette viktig for oss?
 • Hva er målet, på kort og lang sikt?
 • Hvordan skal vi gå frem for å nå målet?
 • Hvordan skal vi håndtere utfordringer på best mulig måte/hvilke mestringsstrategier har vi?
​​Tenk igjennom hva familien KAN endre på, og hva dere IKKE kan endre på

Hvordan lykkes med endring av levevaner

 • Det er viktig å ha klart for seg hva familien ønsker å endre på og hvorfor
 • Ha klart for dere hvordan dere skal gå frem for å nå målet, lag en handlingsplan
 • Ta et skritt av gangen, og sett små, konkrete og realistiske mål (SMART mål)
 • Be om hjelp fra venner, familie, helsepersonell og andre aktuelle personer
 • Ha tro på å lykkes
​​Tenk som Pippi:  "Det har jeg ikke prøvd før, så det får jeg sikkert til"

SMART mål

 • For å lykkes med å endre vaner i en familie, er det viktig å ta små skritt av gangen. 
 • Tenk at hver lille endring du gjennomfører, skal familien kunne fortsette med resten av livet. 
 • Husk at summen av alle små endringer kan utgjøre en stor forskjell over tid. Det kan kreve både tålmodighet og viljestyrke for å lykkes med å endre kosthold og levevaner i en hel familie. 
 • SMART mål​ er et endringsverktøy som kan gjøre det enklere å sette fornuftige endringsmål. 
 • Dette verktøyet skal sikre at familiens målsetninger er både spesifikke, målbare, aktuelle, realistiske og tidsbestemte.

Hele familien med på laget

 • Ikke alle barn og ungdom er like motiverte som foreldrene sine til å gjennomføre endringer i kostholdet , selv om mange i utgangspunktet har et ønske om å bli lettere i kroppen. 
 • Ikke vær redd for å prate med barna om overvekten
 • La barn/ungdom bli involvert i familiens endringsprosess, og sikre at de forstår hvorfor det er lurt å gjennomføre de målene familien har satt seg. 
 • Dersom noen av familiemedlemmene​ er usikre på om de ønsker å endre, kan det utføres en ambivalensutforskning
 • Start gjerne med den endringen dere har mest lyst til å begynne med, og har størst tro på å få til. 
 • Deretter bygger dere sten for sten. Det er viktig å sette så små og konkrete mål at dere er sikre på å lykkes. Følelsen av mestring gir motivasjon til videre endringer.
 • Belønning kan være en viktig motivasjonsfaktor, men unngå mat som belønning.
Helsepersonell kan hjelpe
 • Å redusere overvekt og fedme kan være en krevende og livslang prosess, og mange trenger hjelp av kyndig helsepersonell. 
 • Noen trenger hjelp til å komme i gang, mens andre har behov for noen som følger opp over tid. 
 • Ta kontakt med helsesøster​, fastlege eller annet relevant helsepersonell for hjelp og støtte i endringsprosessen. 

AKTUELT

​Det finnes flere hjelpeverktøy som kan hjelpe familien i endringsprosessen:
Sist endret:  3. august 2018
25. april 2016
136
Nei
Innholdsside
Kom i gang med kostholdsendringer
Familie:Starthjelp
 • ​​​​​Kostholdsendringer er nødvendig for å redusere fedme
 • Ingen diett eller strenge kostrestriksjoner
 • Varig endring av levevaner anbefales
 • Smarte matvarevalg, passelige porsjoner og regelmessige måltider
 • Endringstrappen viser effektive tiltak 
 • Få hele familien med på laget
 • Helsepersonell kan støtte deg i endringsprosessen
Opphavsrett © Kostverktoyet 2020.
Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe) ved St. Olavs hospital, og blir oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: barnelege Rønnaug Ødegård, prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Langlo Drilen.
Innlogging for redaktører