Logg på

Varig endring av levevaner

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

For å lykkes med varig endring av levevaner, er det vikig å ... Denne artikkelen er under redigering.
 • ​​​​​Jobbe for å oppnå varig endring av levevaner

Hvordan motivere til endring hos barn og unge:

 • For å lykkes med å redusere barnefedme, er det avgjørende at barnet er med på laget
 • Et barn motiveres av å få anerkjennelse, bli sett, og ros (positiv forsterkning).
 • Når barnet gjør noe som er bra eller ønsket, bør de få ros og oppmuntring for det. Ikke vent med ros til det perfekte resultatet, men gi en oppmuntring ​​når dere ser at barnet forsøker.
 • Belønningsskjema kan også virke motiverende for noen.
 • Registrering av atferd har også vist seg å fungere bra for noen:
 • For eksempel matdagbok eller aktivitetsdagbok

​Hvordan holde motivasjon oppe over tid?

 • Synlig plan, mål og belønning er absolutt nødvendig.
 • Gjennomfør ambivalensskjema som en påminnelse
 • Visualisering av det endelige resultatet
 • Å fortelle noen du kan stole på kan være en motivasjon, de kan være heiagjeng
 • Ha fokus på det du har fått til (ikke på det du ikke har fått til)
 • Se på det som er vanskelig som en utfordring, og ikke et problem (utfordringer er til for å løses)
 • Lær å takle rålige perioder, for de kommer. Tilbakefall er en del av endringshjulet.
 • ​Endringshjulet
Motivasjon og mestringstro er to sentrale begrep som er avgjørende for å lykkes med endring.​
Tenk som pippi

AKTUELT

 • Ambivalensskjema
 • Belønningsskjema (kommer)
Denne artikkelen må rettes mye mer mot familier, mer praktisk rettet. Se hva det som står om endringsprosessen under helsepersonell.

Sist endret:  2. juli 2018
20. juni 2018
25
Nei
Innholdsside
Varig endring av levevaner
Familie:Starthjelp