Logg på

Snakke med barn

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Hvorfor og hvordan tematisere overvekt hos barn?

​Visste du at:

 • Barn som strever med overvekt ofte foretrekker å prate med foreldre fremfor venner om temaet?
 • Overvekt ofte er et problem for barnet lenge før foreldre blir oppmerksom på det?

Den vanskelige samtalen

Å snakke om overvekt kan være et sårt og vanskelig tema for både barn og foreldre. I noen tilfeller er det ikke like stort behov for å tematisere overvekt overfor barnet. Mens andre ganger kan det være helt avgjørende at foreldre prater med barnet om dette. Det kan være lurt å ta en prat dersom barnet gir uttrykk for at det er tydelig plaget av overvekta. Eller før man går i gang med større endringer av levevaner i familie.

Når bør man snakke med barn om overvekt?

 • Barnet utrykker misnøye med egen kropp - sammenligner kroppsstørrelsen sin med andre barn, kommenterer at det har stor mage eller er lei seg for at klær de ønsker seg ikke passer. 
 • Barnet har fysiske plager av overvekta - klarer ikke å henge med i aktiviteter.
 • Barnet har fått negative kommentarer på kroppsstørrelse fra andre.
 • Barnet endrer atferd - vil ikke delta i gym eller dele garderobe med andre, vil kun bade med t-skjorte.

Når bør ikke overvekt være et samtaletema?

 • Det er sjelden nødvendig å tematisere overvekt ovenfor barn i førskolealder. 
 • Hos de yngste barna kan foreldre i stor grad endre levevaner uten at barnet behøver å være involvert. 
 • Barn med overvekt som trives i egen kropp og ikke gir uttrykk for at vekten er et hinder.

Tips til hvordan snakke om overvekt:

Når man skal snakke med barnet om overvekt er det naturlig å ta utgangspunkt i situasjoner eller opplevelser som barnet selv forteller om, som er relevant for vekt og livsstil. Finn et egnet sted og tidspunkt som passer for samtale, og gjerne i tilknytning til aktuell situasjon eller opplevelse. Samtalen bør skje på barnets premisser, tilpasset barnets alder og modenhet. Prat med barnet på en forståelsesfull og respektfull måte.

1. Møt følelsene til barnet

 • Når barn er lei seg, sint eller kjenner på andre vanskelige følelser trenger de å få bekreftet at følelsen ikke er feil. 
 • Bruk god tid på å møte følelsene selv om det kan være fristende å avkrefte det barnet forteller.

Eksempel
Ingrid prøver en genser og sier frustert til mor: «Denne genseren kan jeg ikke gå med, jeg er altfor tykk, jeg hater kroppen min.» 

Unngå å si: «Du er så fin sånn som du er. Vi finner noen andre fine klær som passer. Jeg er kjempe glad i deg!» 

Prøv heller å si:  «Nå ser jeg at du ble lei deg fordi den genseren du hadde så lyst på ikke passet. Også kjentes det kanskje urettferdig at du ikke kan bruke de samme klærne som de andre jentene i klassen bruker. Ikke rart at det føltes dumt».  

2. Mulighetsrommet og problemløsning

 • Etter at følelsene er møtt åpner det seg ofte en mulighet for å finne løsninger sammen med barnet.
 • Inviter barnet til å snakke om hvordan dere sammen kan finne en finne en løsning.
Problemløsning på ulike nivå
 • Akseptere kroppen slik den er.
 • Gjøre tiltak for å begrense matinntaket.
 • Finne klær som barnet trives i.

Viktig i samtale med barnet
 • Kroppsstørrelse definerer ikke hvem man er eller hvilken verdi man har.
 • Bruk ikke utseende som argument for hvorfor dere har fokus på gode levevaner i familien, fokuser på god helse. 
 • Ha fokus på alt det fantastiske kroppen kan brukes til. 
 • Kropper er og skal være forskjellige, barnets kropp er unik og det er fantastisk!
 • Å endre levevaner handler ikke om å endre barnet, men gjøres for å fremme god helse for alle i familien
 • Opplever barnet å få kommentarer på kroppsstørrelse, vær tydelig på at det ikke er akseptabelt og ros barnet for at det sier ifra til deg. 
 • Kropp og overvekt behøver ikke å være et tema på daglig basis, da prat i seg selv ikke medfører en reduksjon av overvekt.


Denne artikkelen er skrevet av psykolog Yngvild Sørebø Danielsen, i samarbeid med Tove Langlo Drilen og Marianne Nøstberg.
Sist endret:  27. august 2021
3. mai 2021
201
Nei
Innholdsside
Snakke med barn
For familien:Foresatte