Logg på

Kom i gang på 1-2-3

 • Hensikt

  Hensikten med kurset er å styrke tilbudet til familier som har barn med overvekt, ved å tilby et digitalt selvhjelpsverktøy som også kan brukes av de familiene som av ulike årsaker takker nei til oppmøtebasert tilbud i helsetjenesten. Kurset er også tiltenkt helsepersonell, som kan bruke dette som et supplement til ordinær oppfølging.

  Innhold

  Gjennom kurset vil du få mulighet til å teste din egen familie, lære om hvilke endringer som vil være nødvendige for å redusere overvekt, samt få kjennskap til flere ulike verktøy som kan støtte familien i endringsprosessen. Kurset består av 5 ulike moduler, med trinnvise endringer av levevaner:

  ●        Trinn 1: Kartlegging
  ●        Trinn 2: Lær mer
  ●        Trinn 3: Legg en plan
  ●        Trinn 4: Kom i gang
  ●        Trinn 5: Hvordan går det?

  Bruk av kurset

  Innholdet kan brukes individuelt, men anbefales gjennomført sammen med hele familien. Store deler av kurset kan også gjennomføres i samarbeid med helsepersonell, som en del av et oppmøtebasert tilbud, både individuelt og i gruppe.

  Lyd og Video

  Kurset har både lyd og video, og det kan være en fordel med høyttaler eller hodetelefoner.

  Varighet:

  Hver modul tar omtrent 20-30 minutter å fullføre, men det vil variere hvor lang tid hver enkelt familie bruker på gjennomføring av kurset. Å få til endringer i en familie er ofte en langsiktig prosess, og det kan for noen være naturlig å bruke mer tid til dette enn andre.