Logg på

Årsaker til barnefedme

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Overvekt og fedme er et sammensatt problem, som skyldes et langvarig  energi (kalori) - overskudd forårsaket av et sampsill mellom kroppslige, psykiske og miljømessige faktorer.
Energioverskudd over tid
Et barns kroppssammensetning kan beskrives som vekt i henhold til høyde, eller Kroppsmasseindeks (KMI).
​​Kroppsammensetning beskriver forholdet mellom fett, muskulatur, bein og væske i kroppen
Et barns kroppssammensetning er i stor grad bestemt av gener. Dette gjelder eksempelvis gener som regulerer sult- og metthetsfølelse og gener som bestemmer hvor mange kalorier barnet forbruker i hvile og ved fysisk aktivitet. En arvelig disposisjon for å utvikle fedme betinger et komplekst samspill mellom mange gener, dvs en multi-genetisk tilstand som kombinert med fedmefremmende miljøfaktorer øker risikoen for fedme. En kontinuerlige miljømessige påvirkningen av barnets arvestoff fra og med unnfangelsen, såkalte epi-genetiske endringer, fremmer tilpasning til det miljøet fosteret / barnet kommer inn i. Dette kan forsterke eller redusere betydningen av barnets arvelige disposisjon for fedme. 

​Noen svært sjeldne mono-genetiske tilstander som fører til fedme er påvist så som f.eks leptinmangel, leptinreseptordefekter, POMC-mangel, melanocortin-4 reseptor mutasjon m.fl. Felles for alle disse er at fedme oppstår pga stort matinntak da sult-metthetsreguleringen i hjernen er svekket. 

Når et barn utvikler overvekt/fedme har energiinntaket vært større enn forbruket over tid og energioverskuddet er lagret som fettvev.
Årsaket til dette energioverskuddet er for de aller fleste at matinntaket er for stort, hos en ellers helt frisk person. Flere samfunnsmessige (eks. lav sosioøkonomisk status og utforming av omgivelsene barnet bor i) og miljømessige (stor mattilgang, virusinfeksjoner og tarmens bakterieflora) forhold kan øke risikoen for at barn kommer i en slik energi-ubalanse. 
Arv
 • ​Barn av foreldre med fedme har svært stor sannsynlighet for å selv utvikle fedme (80%)
 • Av barn som har utviklet fedme vil > 60% dra med seg fedmen inn i voksenlivet
Medisinske årsaker
Noen få barn (< 2%)  kan ha en tilgrunnliggende sykdom som årsak til overvekten: 

​Medfødte syndromer (sykdomsgener)

 • ​Det finnes over 40 kjente fedmerelaterte syndromer hvorav Prader Villi-, Downs-, Turner- og Bardet-Biedel syndrom er hyppigst forekommende

Hormonell sykdom

 • Lavt nivå av stoffskiftehormon (hypothyreose)
 • Cushing (for høyt nivå av stresshormon)

Medikamentbruk

 • ​Nødvendige medikamenter ved epilepsi og depresjon kan ha fedme som bivirkning.

Sist endret:  20. juni 2018
20. juni 2018
44
Nei
Innholdsside
Årsaker til barnefedme
Helsepersonell:Fakta
 • ​​​Overvekt og fedme er komplekst
 • Forårsaket av positiv energibalanse over tid
 • Både arv og miljø påvirker
 • Foreldre med overvekt gir økt risiko for overvekt hos barnet
 • 80 % risiko for barnefedme dersom begge foreldre har fedme
 • Omtrent 60 % av barn med fedme vil ta dette med seg inn i voksenlivet
 • Mindre enn 2 % av barn med fedme har tilgrunnliggende sykdom som årsak til overvekten
 • Kostholdet har stor innvirkning på energibalansen
 • Inaktivitet og mye skjermtid påvirker også energibalansen
 • Det er trolig en kombinasjon av endret kosthold og andre andre risikofaktorer som bidrar til den økte forekomsten av overvekt og fedme blant barn og unge
Opphavsrett © Kostverktoyet 2020.
Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe) ved St. Olavs hospital, og blir oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: barnelege Rønnaug Ødegård, prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Langlo Drilen.
Innlogging for redaktører