Logg på

Forekomst av barnefedme

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Overvekt og fedme blant barn og unge blir sett på som en av de største helseutfordringene i verden. I Norge ble forekomsten av overvekt og fedme hos barn tredoblet fra 70-tallet til 2000, men utviklingen ser ut til å flate ut.
 • ​WHO vurderer barnefedme som en av de største helsetruslene globalt
 • Forekomsten øker på verdensbasis
 • I Norge er nivået nå stabilt hos barn, men for høyt
 • Fra 13 års alderen øker forekomsten
 • I tidlig voksen alder har 15 % fedme og nærmere 50 % overvekt eller fedme

Forekomst

 • Barnefedme blir av Verdens helseorganisasjon (WHO) vurdert som en av de største helsetruslene, og på verdensbasis øker forkomsten. 
 • I Norge er forekomsten tredoblet fra 70-tallet til 2000, men økningen ser nå ut til å ha flatet ut. 
 • Nivået er imidlertid for høyt, og forekomsten av overvekt og fedme øker gjennom ungdomsårene.​
 • Utviklingen av overvekt og fedme hos barn og ungdom i Norge er dokumentert gjennom flere studier:
  • Blant 9-åringer har 3-4% fedme og 15 - 20 % har overvekt eller fedme
  • I tidlig voksen alder har 15 % fedme og nærmere 50 % har overvekt eller fedme.
  • Jenter har litt høyere forekomst av overvekt enn gutter.
  • Det er høyere forekomst av overvekt hos barn i bygdestrøk sammenlignet med byer.
  • Det er høyere forekomst av overvekt og fedme hos barn i delte familier.​​ 
Utvalgte illustrasjoner

 

Figur 1. Prosentdel (%) gutter og jenter i tredje klasse (8–9-åringer) som har overvekt eller fedme. Kilde: Barnevekststudien 2008, 2010, 2012 og 2015, Folkehelseinstituttet. 


Figur 2. Prosentdel (%) gutter og jenter 8–9-åringer som har overvekt, fedme eller bukfedme. Kilde: Barnevekststudien 2008, 2010, 2012 og 2015, Folkehelseinstituttet.

HUNT ungdom.jpg

Figur 3. Økning i andel med overvekt og fedme blant ungdom over tid; Ung-HUNT 1 (1995.1997), Ung-HUNT 3 (2007-2008) og Ung-HUNT 4 (2017-2019). Kilde: Folkehelseutfordringer i Trøndelag Folkehelsepolitisk rapport med helsestatistikk fra HUNT.


Referanser

 • Biehl AKCM, Hovengen R, Grøholt E-K, Hjelmesæth J, Strand BH, Meyer HE. Adiposity among children in Norway by urbanity and maternal education: a nationally representative study. BMC Public Health 2013;13:8.
 • Evensen E, Wilsgaard T, Furberg AS, Skeie G. Tracking of overweight and obesity from early childhood to adolescence in a population-based cohort - the Tromso Study, Fit Futures. BMC pediatrics. 2016;16:64. Epub 2016/05/12.
 • Juliusson, P. B., Roelants, M., Eide, G. E., Hauspie, R., Waaler, P. E., & Bjerknes, R. (2007). Overweight and obesity in Norwegian children: secular trends in weight-for-height and skinfolds. Acta Paediatrica, 96(9), 1333-1337.
 • Kokkvoll A, Jeppesen E, Juliusson PB, Flaegstad T, Njølstad I. High prevalence of overweight and obesity among 6-year-old children in Finnmark County, North Norway. Acta Paediatr. 2012;101(9):924–928.
 • Folkehelseutfordringer i Trøndelag Folkehelsepolitisk rapport med helsestatistikk fra HUNT, 2017-2019

Thumbnail

Denne artikkelen er skrevet av barnelege Rønnaug Astri Ødegård.


Sist endret:  torsdag 9. desember 2021
onsdag 20. juni 2018
42
Nei
Innholdsside
Forekomst av barnefedme
Helsepersonell:Fakta