Logg på

KMI kurven

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Overvekt og fedme hos barn kan ikke vurderes på samme måte som hos voksne, fordi høyden endrer seg. Her får du en forklaring på hvordan man kan vurdere grad av overvekt hos barn og unge ved bruk av Iso-KMI.
 • ​​​​​​​​Overvekt og fedme hos barn kan ikke vurderes på samme måte som hos voksne
 • Barn har egne KMI kurver som tar kjønn og alder med i betraktning
 • KMI kurven ser på endring over tid, og kan brukes for å vurdere effekt av tiltak
 • Hos mindre barn er målet å bremse eller stabilisere vektøkningen
 • Barn med alvorlig fedme går ofte ned noen kilo i starten av behandlingen
 • Ferdig utvokst ungdom trenger samme vektreduksjon som voksne for å oppnå god behandlingseffekt​​
KMI kurven
 • Kroppsmasseindeks (KMI) beregnes på samme måte hos barn som hos voksne, men vurderingen er helt forskjellig.
 • KMI er lavere hos barn, og øker normalt gjennom barnets vekst frem til voksen alder.
 • For eksempel er gjennomsnitt for jenter: KMI 16,5 ved 3 år, 15,6 ved 5 år og 21,1 ved 18 år.
 • Alders - og kjønnsjusterte grenseverdier for overvekt, fedme og alvorlig fedme (Iso-KMI grenseverdier) ligger i KMI-kurver for gutter og jenter, se under.
 • Test ut vår nye KMI kalkulator
I hvilken grad Iso-KMI kategorier gir et godt nok mål på grad av overvekt hos barn og unge diskuteres

Iso-KMI brukes til å definere genseverdier for:

​​Overvekt​Barnets KMI ligger mellom iso-KMI 25 og iso-KMI 30​
​Fedme​Barnets KMI ligger mellom iso-KMI 30 og iso-KMI 35
​Alvorlig fedme​Barnets KMI ≥​ iso-KMI 35                                                                                          


Veiledning til KMI-kurven
 • Mål barnets høyde og vekt, og beregn kroppsmasseindeks (KMI) ut i fra følgende formel: 
 • VEKT (kg)/ (HØYDE (m) x HØYDE (m)).
 • Ta utgangspunkt i barnets alder og plott inn aktuell KMI.
 • Les av kurven (eller se i tabell) og vurder barnets grad av overvekt eller fedme.

Mål for behandling:
 • Avhengig av barnets grad av overvekt, vil målet med behandlingen enten være:
  • reduksjon i KMI 
  • ​opprettholde stabil KMI  ​
 • Reduksjon i KMI oppnås ved å stå stille i vekt mens barnet vokser i høyden, vanligvis 5 cm pr år. Ofte vil det være tilstrekkelig at barn i vekst holder vekten stabil over en periode, samtidig som de vokser i høyden.
 • Stabil KMI oppnås ved å øke færre antall kilo i vekt enn antall cm-økning i høyde.
 • Barn med alvorlig fedme går ofte ned noen få kilo i starten av livsstilendringen.
 • Ferdig utvokst ungdom trenger samme vektreduksjon som voksne for å oppnå god behandlingseffekt.

AKTUELT​

Sist endret:  9. desember 2021
20. juni 2018
32
Nei
Innholdsside
KMI kurven
Helsepersonell:Fakta