Logg på

KMI kurven

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Overvekt og fedme hos barn kan ikke vurderes på samme måte som hos voksne, fordi de fremdeles er i vekst. Her får du en forklaring på hvordan man kan vurdere graden av overvekt hos barn og unge ved bruk av Iso-KMI.
KMI kurven
 • Kroppsmasseindeks (KMI) beregnes etter formelen vekt (kg)/ høyde (m)2 og brukes hos voksne til å vurdere overvekt og fedme.
 • KMI beregnes på samme måte hos barn som hos voksne, men vurderingen av KMI  er helt forskjellig.
 • Barns KMI endres normalt gjennom veksten fra KMI 16,5 ved 3 år, KMI 15,6 ved 5 år, til KMI 21,1 ved 18 år, som gjennomsnitt for jenter.
 • Iso-KMI er alders - og kjønnsjusterte KMI-verdier som kan vurders for barn på samme måte som KMI for voksne. Disse kan beregnes i Norsk Helseinformatikk (NHI) sin vektkalkulator.

Iso-KMI brukes til å definere genseverdier for:

​​Overvekt​Barnets KMI ligger mellom iso-KMI 25 og iso-KMI 30​
​Fedme​Barnets KMI ligger mellom iso-KMI 30 og iso-KMI 35
​Alvorlig fedme​Barnets KMI ≥​ iso-KMI 35                                                                                          
 • Grenseverdiene for over vekt og fedme er skravert grått i KMI-kurven under (øverste grå felt) mens grenseverdiene for alvorlig fedme vises i vedlagte tabell.
 • Det er også mulig å laste ned vektkurver for gutter og jenter, og plotte inn verdiene selv:​

 • Mange helsepersonell har KMI kurven elektronisk tilgjengelig i sitt journalsystem.
 • Ved å bruke KMI kurven over tid, kan vi følge barnets utvikling og se om endringer i kosthold (og aktivitet) har ønsket effekt.
 • Her kan du finne tabeller med de siste grenseverdiene fra 2012.
Veiledning til KMI-kurven
 • Mål barnets høyde og vekt, og beregn kroppsmasseindeks (KMI) ut i fra følgende formel: VEKT (kg)/ (HØYDE (m) x HØYDE (m)).
 • Ta utgangspunkt i barnets alder og plott inn aktuell KMI.
 • Les av kurven (eller se i tabell) og vurder barnets grad av overvekt eller fedme.

Mål for behandling:
 • Avhengig av barnets grad av overvekt, vil målet med behandlingen enten være:
  • reduksjon i KMI 
  • ​opprettholde stabil KMI  ​
 • Reduksjon i KMI oppnås ved å stå stille i vekt mens barnet vokser i høyden, vanligvis 5 cm pr år. Ofte vil det være tilstrekkelig at barn i vekst holder vekten stabil over en periode, samtidig som de vokser i høyden.
 • Stabil KMI oppnås ved å øke færre antall kilo i vekt enn antall cm-økning i høyde.
 • Barn med alvorlig fedme går ofte ned noen få kilo i starten av livsstilendringen.
 • Ferdig utvokst ungdom trenger samme vektreduksjon som voksne for å oppnå god behandlingseffekt.

AKTUELT​

Sist endret:  20. juni 2018
20. juni 2018
32
Nei
Innholdsside
KMI kurven
Helsepersonell:Fakta
 • ​​​​​​​​Overvekt og fedme hos barn kan ikke vurderes på samme måte som hos voksne
 • Barn har egne KMI kurver som tar kjønn og alder med i betraktning
 • KMI kurven ser på endring over tid, og kan brukes for å vurdere effekt av tiltak
 • Hos mindre barn er målet å bremse eller stabilisere vektøkningen
 • Barn med alvorlig fedme går ofte ned noen kilo i starten av behandlingen
 • Ferdig utvokst ungdom trenger samme vektreduksjon som voksne for å oppnå god behandlingseffekt​​
Opphavsrett © Kostverktoyet 2020.
Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe) ved St. Olavs hospital, og blir oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: barnelege Rønnaug Ødegård, prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Langlo Drilen.
Innlogging for redaktører