Logg på

Siste nytt fra forskningen

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Her kan du finne et utvalg av vitenskapelige artikler, aktuelle tidsskrifter, samt en kort oversikt over forskningsfeltet overvekt og fedme.
 • Forekomsten av overvekt og fedme blant barn er høyt
 • Rammer 50 millioner jenter og 74 millioner gutter i verden
 • Anses som en stor helsetrussel verden over
 • ​​​​​​​​​Overvekt og fedme er et relativt ungt forskningsfelt
 • Det finnes ingen gullstandard for behandling av barnefedme
 • Individuelt tilpasset behandling
 • Tidlig intervensjon
 • Energiunderskudd kan oppnås ved endring av levevaner

​​Kort om overvekt og fedme

 • Forekomsten av overvekt og fedme hos barn og unge har økt dramatisk de siste 50 årene
 • Forekomsten ser ut til å flate ut i flere land, inkludert Norge, men nivået ligger for høyt
 • På  verdensbasis har hele 50 millioner jenter og 74 millioner gutter overvekt eller fedme​
 • I Norge har omtrent 15 % av barn i 3. klassse overvekt eller fedme
 • WHO definerer barnefedme som en av de største helsetruslene i verden
 • Barnefedme er et relativt ungt forskningsfelt, og det finnes ikke en type behandling som fungerer for alle​
Hvordan lykkes med behandling av barnefedme

 • Familiebaserte atferds intervensjoner har vist seg å være en effektiv og trygg behandling av barnefedme
 • Tidlig intervensjon er viktig, ta tak i utfordringen på et tidlig tidspunkt i barnets liv
 • Tverrfaglig tilnærming med fokus på kosthold, fysisk aktivitet og adferds komponenter
 • Endring av kostholdsvaner er ofte nødvendig for å oppnå tilstrekkelig energiunderskudd
 • Effektive intervensjoner har vist en total tidsbruk på 26 - 75 timer
 • Varigheten bør være på minst 6 måneder
 • Involvering av hele familien er nødvendig
 • Konkrete målsetninger rettet mot familiemedlemmer kan være effektive
 • Oppfølging over tid er nødvendig for vedlikehold

Hvordan oppnå negativ energibalanse?

 • Redusert energiinntak ved endring av kosthold
 • Økt energiforbruk ved:
  • Økt fysisk aktivitet og økt hverdagsaktivitet
  • Redusert inaktivitet/skjermaktivitet​
​Det krever store mengder fysisk aktivitet for å oppnå den samme gunstige effekten på energibalansen som forholdsvis moderate endringer i kostholdet kan gjøre.


Siste nytt fra forskningen:

 • Det jobbes for å finne en gullstandard for behandling av fedme
  • Det forskningen så langt viser, er at en skreddersydd behandling tilpasset hver enkelt person er nødvendig
 • Tarmflora er et spennende område som det forskes mye på
  • Museforsøk viser at dersom tarmfloraen fra en normalvektig mus overføres til en mus med fedme, så vil den overvektige musen etterhvert bli normalvektig.
  • Det er fremdeles behov for mer forskning innenfor dette feltet
 • Overspising er også et hett tema innenfor fedmeforskningen
  • ​Ofte vil en underliggende overspisingslidelse være et hinder for å lykkes med livsstilsendring
  • Det jobbes for å få på plass bedre behandlbingstilbud for denne pasientgruppen
 • ​​Veiing av barn
  • Forskning viser at barn som er med på et tilrettelagt behandlingstilbud ikke har økt risiko for spiseforstyrrelser
  • Likevel er mange bekymret for om veiing av barn kan bidra til et negativt kroppsbilde
  • Veiing og måling kan brukes som et supplement til behandling, og er en av flere metoder som kan evaluere effekt av tiltak
  • Hovefokus med behandlingen bør uansett være på livsstilsendring, og ikke på vekten

Anbefalt litteratur:

Bilde 1 Bilde 2 Bilde 3
Bilde 1 Bilde 2Bilde 3
Aktuelle internasjonale tidsskrifter:

Sist endret:  31. januar 2020
4. juli 2016
159
Nei
Innholdsside
Siste nytt fra forskningen
Helsepersonell:Forskning