Logg på

Forberedelse til første samtale

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Helsepersonell sine egne egne verdier, holdninger og forklaringsmodeller er viktig i møte med familier som kommer i kontakt med helsevesenet på grunn av overvekt eller fedme.

Første samtale

  • Samtale omkring tema overvekt og fedme kan være en utfordring, og det er derfor av stor betydning at helsepersonell er godt forberedt til det første møte med familien. 
  • En viktig del av forberedelsen er en bevisstgjøring av at samtalene påvirkes av helsepersonell sine egne holdninger, verdier og forklaringsmodeller, som nødvendigvis ikke alltid er i samsvar med familiens. 
  • Helsepersonell kan ubevisst ha negative holdninger relatert til overvekt og fedme, ulike verdier og forklaringsmodeller som vil kunne påvirke den behandlingen som tilbys.
Regionalt senter for fedmeforskning ved St Olavs har utarbeidet et e- læringskurs som omhandler dette. Vi anbefaler at alle helsepersonell gjennomfører e-læringskurset som en del av forberedelsen til den første samtalen.​​
Linken finner du ​her.​
​Eksterne brukere må bruke ID-portal (Min ID) ved innlogging på https://kurs.helse-midt.no/Sider/Barn-med- overvekt-og-deres-foreldre.aspx eller https://kurs.helse-midt.no/ 


Sist endret:  17. august 2018
31. mai 2016
141
Nei
Innholdsside
Forberedelse til første samtale
Helsepersonell:Kommunikasjon

​​​​​​​​​Hva er en holdning?

  • Kulturelt innlærte atferdsmønster som gjør at vi mennesker reagerer forutsigbart på mennesker, ting eller hendelser
Hva er en verdi?
  • En oppfatning av at noe er ønskelig, vi har en klar forestilling om at slik bør det være
Hva er en forklaringsmodell?
  • En medisinsk forklaringsmodell er kunnskap, kulturelle ideer, tro og verdier som ligger innbakt i måten vi kommuniserer og forklarer sykdom på, og som vil påvirke behandlingen vi tilbyr
Prosjektet er finansiert av samhandlingsmidler fra Helse Midt-Norge. Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (OBECE) ved St Olavs hospital, og vil bli oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: Dr. med. Rønnaug Ødegård og prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Drilen. Kostverktøyet støttes av Helsedirektoratet og kliniske ernæringsfysiologers forening tilknyttet Forskerforbundet (KEFF).
Innlogging for redaktører