Logg på

Grensesetting

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Som foreldre har man et ansvar for å sette grenser overfor sine barn. Selv om det kan føles ubehagelig å si nei når et overvektig barn spør om mer mat, så er det god omsorg å si nei til porsjon nummer to.
​​​Tips til god grensesetting:
 • God og tydelig kommunikasjon
 • Samkjørte foreldre, bytt på å være den strenge
 • Positiv involvering
 • Oppmuntring og ros
 • Grip inn tidlig
 • Vær rask og tydelig
 • Sørg for å gi forutsigbare reaksjoner
 • Vær rolig og bestemt
Kort om grensesetting
Grensesetting innebærer at foreldre, eller andre omsorgspersoner, formidler tydelig hva som er rett og galt, samt følger opp dette på en konsekvent måte. Når barnet gjør noe som er bra eller ønsket, bør de få ros og oppmuntring for det. Ikke vent med ros til det perfekte resultatet, men gi en oppmuntring ​​når dere ser at barnet forsøker. Dersom barnet gjør noe som er uønsket eller som bryter reglene, bør de korrigeres på en mild, men tydelig og bestemt måte.
Å sette grenser betyr ikke nødvendigvis å være streng, men handler om å lære bort positive alternativer til uønsket atferd
Foreldre bør ha en plan for hvordan de skal håndtere regelbrudd og uønsket oppførsel. Det er viktig at planen tilpasses til det enkelte barnet. Grip inn tidlig. Vær tydelig, rolig og bestemt. Sørg for å gi forutsigbare reaksjoner.
Grensesetting ved overvekt hos barn
Som helsepersonell er det viktig å være tydelige på at foreldre må hjelpe barn med å begrense mengden mat. Hos normalvektige sier man ofte at det er foreldrene som bestemmer type mat, mens barna selv skal regulere mengden. Men dette fungerer ikke på samme måte hos barn med overvekt. Mange barn er avhengige av at foreldrene hjelper dem med å begrense mengden mat, og en del overvektige må lære seg hvor mye mat kroppen trenger.​
Barn med overvekt har som oftest behov for å redusere sine porsjonsstørrelser. Foreldre kan oppleve det som en utfordring å begrense mengden mat. ”Er det riktig å si nei?”  ”Barnet blir irritert, sint, lei seg når de får et nei.” ”Hva skal vi begrunne det med?” Det er mange spørsmål som dukker opp hos foreldre. Å sette grenser for mat er nødvendig når barnet har en overvekt. Dette er en øvelse for foreldre, og i starten vil nok mange foreldre kjenne på en ambivalens og mange følelser blir involvert. Mange foreldre føler skyld over de begrensninger de skal sette for sine barn. Et ”nei” kan være å vise ansvar for barnets helse. 
​​Det er god omsorg å si nei til et overvektig barn som spør om porsjon nummer to
Behov for ekstra hjelp?
 • PMTO står for Parent​​ Management Training – Oregon, og er et lavterskeltilbud til foreldre som har utfordringer med grensesetting.
 • PMTO tilbys i statlige og kommunale tjenester for barn og unge over hele Norge.
 • Tilbudet gis familier med barn i alderen 3 til 12 år.​​
 • ​Målet med behandlingen er at foreldrene og barnet skal gjenopprette en positiv relasjon. Uønsket atferd skal reduseres, og positiv utvikling skal fremmes.
 • Les mer om PMTO her.
Sist endret:  17. august 2018
25. mai 2016
132
Nei
Innholdsside
Grensesetting
Helsepersonell:Kommunikasjon