Logg på

Nettbasert selvhjelp

  • Nettbasert Selvhjelp er et verktøy som er laget spesielt for familier som har barn med overvekt, og som ønsker å komme i gang med endringer på egen hånd. Verktøyet egner seg også godt til bruk i samarbeid med helsepersonell.

Opphavsrett © Kostverktoyet 2020.
Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe) ved St. Olavs hospital, og blir oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: barnelege Rønnaug Ødegård, prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Langlo Drilen.
Innlogging for redaktører