far fa-file-althttps://www.kostverktoyet.no/innhold/Delte%20dokumenter/Brosjyre%20KV%20januar24.pdf
  
fas fa-chart-area/test-din-familie
  
fas fa-clockhttps://www.kostholdsplanleggeren.no/
  
far fa-file-althttps://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/389/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge.pdf
  
far fa-comments/helsepersonell/samtaleverkt%C3%B8yet
  
fas fa-globehttp://www.worldobesity.org/