Logg på

Barn 0-5 år

 

 

Tidlig innsatshttps://www.kostverktoyet.no/barn-0-5-år/Tidlig innsatsTidlig innsatsGrunnlaget for gode matvaner legges i barneårene, og er viktig for normal vektutvikling i alle livets faser. Tidlig utvikling av overvekt kan følge barn og unge inn i voksenalderen, og av den grunn er det viktig å satse på tiltak mens barna er små.
Vurdering av overvekthttps://www.kostverktoyet.no/barn-0-5-år/Vurdering av overvektVurdering av overvektVurdering av vekt og lengde er en grunnleggende del av helseoppfølgingen for barn og unge. For å vurdere om de yngste barna har overvekt eller fedme, brukes prosentilkurver fra helsestasjonen.
Samtale om overvekthttps://www.kostverktoyet.no/barn-0-5-år/Samtale om overvektSamtale om overvektDet kan være vanskelig for foreldre å se egne barns overvekt, samtidig som helsepersonell kan oppleve å møte motstand når overvekten benevnes. Samtaleverktøyet kan hjelpe deg gjennom de første samtalene.
Behandlinghttps://www.kostverktoyet.no/barn-0-5-år/BehandlingBehandlingVed behandling av overvekt og fedme hos de minste, bør det legges vekt på å skape gode levevaner som bidrar til å fremme en gunstig vekst og utvikling.
Kostråd 0-5 år UNDER ARBEIDhttps://www.kostverktoyet.no/barn-0-5-år/Kostråd 0-5 år UNDER ARBEIDKostråd 0-5 år UNDER ARBEIDDet er viktig at barn har balanse mellom hvor mye energi som tas inn gjennom mat og drikke, og hvor mye som forbrukes gjennom aktivitet. Barna skal følge sin egen vektkurve. Hvis barnet har en rask vektoppgang, ligger forklaringen ofte i matinntaket.
Gode spisevaner UNDER ARBEIDhttps://www.kostverktoyet.no/barn-0-5-år/Gode spisevaner UNDER ARBEIDGode spisevaner UNDER ARBEIDGode spisevaner er viktig for å få et godt forhold til mat og spising, og for å unngå overvekt. Spisevaner handler ikke bare om hva vi spiser, men også om hvordan vi forholder oss til mat og spising.
Kresne barn - UNDER ARBEIDhttps://www.kostverktoyet.no/barn-0-5-år/Kresne barn - UNDER ARBEIDKresne barn - UNDER ARBEIDDet er normalt at små barn er kresne i perioder. Det viktig å gi barnet en trygghet for at mat ikke er farlig. Barnet må få vite at det kanskje ikke liker noe første gang det smaker det, men at små smakebiter gjør at maten etter hvert oppleves som kjent.

Opphavsrett © Kostverktoyet 2020.
Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe) ved St. Olavs hospital, og blir oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: barnelege Rønnaug Ødegård, prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Langlo Drilen.
Innlogging for redaktører