Logg på

Samtaleverktøyet

​​​​

 

 

Samtale 2https://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/samtaleverktøyet/Samtale 2Samtale 2Andre samtale skal støtte familien videre i endringsprosessen, og motivere de til å gjøre de nødvendige grepene som må til. Hovedmålet er å gi en økt forståelse for hvilke kostholdsendringer som kan redusere overvekt.
Om samtaleverktøyethttps://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/samtaleverktøyet/Om samtaleverktøyetOm samtaleverktøyetEr du helsepersonell og jobber med overvektige barn og familier? Samtaleverktøyet kan hjelpe deg med å få til en motiverende og kunnskapsoppdatert samtale, med hovedfokus på kostholdsendringer.
Samtale 3https://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/samtaleverktøyet/Samtale 3Samtale 3Tredje samtale skal oppsummere effekt av tiltak og kartlegge behov for videre støtte i endringsprosessen. Her er det rom for å tilpasse innhold ut i fra familiens ønsker og behov.
Samtale 1https://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/samtaleverktøyet/Samtale 1Samtale 1Første samtale skal skape en god allianse og trygge rammer for familien. Det er viktig å møte de med respekt, og vise forståelse for at overvekt og fedme hos barn kan være vanskelig. Gi ros for det de mestrer, og spre håp om at det er mulig å endre.