Logg på

Skip Navigation LinksStart

Familie illustrasjon som viser normalvektige og overvektige medlemmer
 
 
 • ​​​​​​​Kostverktøyet er utviklet spesielt for familier som har barn med overvekt.
  Et riktig sammensatt kosthold er nødvendig for både forebygging og behandling av barn og unge med overvekt og fedme.

  Kostverktøyet bidrar med
  • Økt kunnskap om hvilket kosthold som anbefales ved overvekt og fedme hos barn og unge
  • Praktiske verktøy for å lykkes med kostholdsendringer
  • Ressurser som helsepersonell kan bruke i samtaler for å motivere og veilede familier på en hensiktsmessig måte

  ​​Kostverktøyets hovedmål
  • Å bidra til en bedre og mer effektiv behandling av overvekt og fedme hos barn og unge.
  • Bedre samhandling og kompetanseoverføring av klinisk ernæringskompetanse mellom 1. og 2. linjetjenesten
  • Å tilby lett tilgjengelig og evidensbasert kostholdsinformasjon

  Revisjon og videreutvikling 2020
  • I løpet av desember vil det gjennomføres en årlig minirevisjon av hele nettsiden.
  • I løpet av desember vil vi presentere en egen del for barn 0-5 år.
  • Nettbasert selvhjelp er et digitalt selvhjelpsverktøy, som på sikt vil erstatte familiedelen til Kostverktøyet. En ferdig prototype vil ferdigstilles innen sommeren 2021.
  • Kostverktøyet har fått skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Trødelag, og i løpet av 2021 vil Kostverktøyet bli enda bedre og mer digitalisert.
  • Følg oss på Facebook og Instagram. Det blir julekalender i desember.
 
Opphavsrett © Kostverktoyet 2020.
Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe) ved St. Olavs hospital, og blir oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: barnelege Rønnaug Ødegård, prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Langlo Drilen.
Innlogging for redaktører