Logg på

Skip Navigation LinksStart

  • ​Kostverktøyet - støtte til endring av levevaner

    • Hvordan snakke om overvekt
    • Hvordan få til endringer i familien 
    • Kosthold ved overvekt
    • Praktiske råd og tips, oppskrifter, faktaark, dagsmenyer, e-læringskurs med mer. 

 

 

Velkommen til webinar 6. mars https://www.kostverktoyet.no/for-familien/aktuelt/Webinar%20mars%202024Velkommen til webinar 6. mars <div><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span>​</span></span>Kostverktøyet inviterer til webinar for helsepersonell 6. mars klokken 11.00-11.45. </div><div style="text-decoration:underline;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="text-decoration:underline;"><a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_OTMyYjA3MDgtMTNlNS00ZTQ3LTkxMDUtMmU1YTE2ODdiYjM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%2292c8809f-91e0-445b-804f-b6a7b43ef73a%22%2c%22Oid%22:%226a134a9d-c122-4cc2-a71d-37e6029e1655%22%7d" target="_blank"><strong>TRYKK HER FOR Å DELTA VIA TEA</strong><strong>MS</strong></a>​</span></div><div style="text-decoration:underline;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="text-decoration:underline;"><br></span></div><div><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Tema vil være presentasjon av nye e-læringskurs. Trykk </span><a href="/for-familien/aktuelt" target="_blank" style="text-decoration:underline;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="text-decoration:underline;"><strong>HER</strong>​</span></a><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">​ for mer informasjon​.</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br><br></div><p><br></p>