Logg på

Skip Navigation LinksStart

Familie illustrasjon som viser normalvektige og overvektige medlemmer
 
 
 • ​​​​​​​Kostverktøyet er utviklet spesielt for familier som har et eller flere barn med overvekt eller fedme, og for helsepersonell som jobber med overvekt og fedme hos barn og unge. 

  Et riktig sammensatt kosthold er nødvendig for både forebygging og behandling av barn og unge med overvekt og fedme.

  Kostverktøyet kan bidra med:
  • Økt kunnskap om hvilket kosthold som anbefales ved overvekt og fedme hos barn og unge
  • Bevisstgjøring av familiens kostholdsvaner
  • Praktiske verktøy for å lykkes med kostholdsendringer
  • Ressurser som helsepersonell kan bruke i samtaler for å motivere og veilede familier på en hensiktsmessig måte

  ​​Kostverktøyets hovedmål:
  • Å bidra til en bedre og mer effektiv behandling av overvekt og fedme hos barn og unge.
  • Bedre samhandling og kompetanseoverføring av klinisk ernæringskompetanse mellom 1. og 2. linjetjenesten
  • Å tilby lett tilgjengelig og evidensbasert kostholdsinformasjon

  Evaluering og revisjon 2018

  • Det gjennomføres nå en minirevisjon av Kostverktøyet, som vil være ferdig i løpet av april 2018.​
  • Det er nå lagt inn 113 ny bilder i bildebanken.
 
Prosjektet er finansiert av samhandlingsmidler fra Helse Midt-Norge. Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (OBECE) ved St Olavs hospital, og vil bli oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: Dr. med. Rønnaug Ødegård og prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Drilen. Kostverktøyet støttes av Helsedirektoratet og kliniske ernæringsfysiologers forening tilknyttet Forskerforbundet (KEFF).
Innlogging for redaktører