Logg på

Skip Navigation LinksStart

Familie illustrasjon som viser normalvektige og overvektige medlemmer
 
 
 • ​​​​​​​Kostverktøyet er utviklet spesielt for familier som har et eller flere barn med overvekt eller fedme, og for helsepersonell som jobber med overvekt.
  Et riktig sammensatt kosthold er nødvendig for både forebygging og behandling av barn og unge med overvekt og fedme.

  Kostverktøyet bidrar med:
  • Økt kunnskap om hvilket kosthold som anbefales ved overvekt og fedme hos barn og unge
  • Praktiske verktøy for å lykkes med kostholdsendringer
  • Ressurser som helsepersonell kan bruke i samtaler for å motivere og veilede familier på en hensiktsmessig måte

  ​​Kostverktøyets hovedmål:
  • Å bidra til en bedre og mer effektiv behandling av overvekt og fedme hos barn og unge.
  • Bedre samhandling og kompetanseoverføring av klinisk ernæringskompetanse mellom 1. og 2. linjetjenesten
  • Å tilby lett tilgjengelig og eidensbasert  kostholdsinformasjon

  Revisjon og videreutvikling 2020
  • I januar og februar vil det gjennomføres en mindre revisjon av helsepersonelldelen til Kostverktøyet.
  • Nettbasert selvhjelp er et uferdig verktøy som skal testes ut på flere familier i 2020, vi har foreløpig valgt å la det ligge åpent. Dette vil på sikt erstatte familiedelen.
  • Det vil også bli lagt til noen flere nyheter i løpet av året, så følg med!
 
Opphavsrett © Kostverktoyet 2020.
Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe) ved St. Olavs hospital, og blir oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: barnelege Rønnaug Ødegård, prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Langlo Drilen.
Innlogging for redaktører