Logg på

Skip Navigation LinksStart

  • ​Kostverktøyet - støtte til endring av levevaner

    • Hvordan snakke om overvekt
    • Hvordan få til endringer i familien 
    • Kosthold ved overvekt
    • Praktiske råd og tips, oppskrifter, faktaark, dagsmenyer, e-læringskurs med mer. 

 

 

Velkommen til webinar 5. oktober klokken 11.00-11.45Velkommen til webinar 5. oktober klokken 11.00-11.45<p><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>Tema: Barns perspektiver om veiing, kroppsbilde og fedmebehandling.</strong><br></span></p><div><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0">Trykk <a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NWY5ZTQ5MmMtZDExOS00MmQxLWE0NDYtOWU0YjNhYWEzYjli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%2292c8809f-91e0-445b-804f-b6a7b43ef73a%22%2c%22Oid%22:%22c88e3bf4-9dea-4ce9-8136-176f597e807a%22%7d" style="text-decoration:underline;"><strong>HER</strong></a> for å bli med i webinaret</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteFontSize-1"></span><br></span></div><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontSize-2">Trykk </span><a href="/for-familien/aktuelt" target="_blank"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-4 ms-rteFontSize-2">HER</strong></a><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontSize-2"> for mer informasjon</span><br></p><p><br></p>