Logg på

Kresne barn

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Det er normalt at små barn er kresne i perioder. Det er viktig å trygge barnet i at mat ikke er farlig. Barnet må få vite at det kanskje ikke liker noe første gang det smaker det, men at små smakebiter gjør at maten etter hvert oppleves som kjent.

​Kresne barn:

 • De fleste barn kan lære å forholde seg til grenser og spise mer variert kost dersom de ikke blir tilbudt et annet alternativ. 
 • Å la barnet få prøve seg på ny mat er viktig, selv om det tidligere har vært forsøkt uten suksess.
 • Ofte må barnet smake på ny mat mellom 10-20 ganger før det oppleves som kjent.
 • Foreldre er rollemodeller, og bestemmer hva som serveres.

Kresenhet hos barn

 • Barn gjennomgår ulike faser, også i forhold til spiseutvikling. 
 • Perioder med mer matskepsis er vanlig, og går hos de fleste over. 
 • Foreldre har imidlertid en viktig rolle i å legge til rette for gode vaner, da barn ikke er i stand til å gjøre dette selv.

Spedbarn fra 4-6 mnd

 • Etter morsmelk eller melkeerstatning de første månedene, er det på tide å smake på nye matvarer. 
 • Noen barn liker alt med en gang, andre er mer skeptiske. 
 • Selv om barnet viser tegn til å ikke like maten, må man ha tålmodighet og prøve igjen. 
 • Ofte må barnet smake på ny mat mellom 10-20 ganger før det oppleves som kjent. 
 • En god variasjon i hva barnet blir eksponert for i denne fasen, legger grunnlaget for matvaner senere i livet.  

Barn 2-8 år 

 • Barn går inn i en periode med mindre mot til å smake på ukjent mat fra 2 års alder. 
 • Dettes kalles neofobi, og er en frykt for nye matvarer og konsistenser.  
 • Undersøkelser har vist at grønnsaker, egg og kjøtt er de matvarene barn oftest vegrer seg mot. 
 • Det er likevel viktig å fortsette å servere maten, f.eks. gjennom at både kjøtt, potet og grønnsaker skal ligge på tallerkenen til middagsmåltidet. 
En viktig ting man kan gjøre for å tilvenne ny mat, er å hjelpe barna til å beskrive hva de spiser. Ikke snakke om hva de misliker, men heller spørre: Hvorfor er det vondt? Kanskje fordi det er bløtt? Klissete? Varmt? Hvordan er konsistensen?

Kresne barn

 • Kresne barn er generelt skeptiske og «vanskelige» i måltider, både til ny og kjent mat. 
 • De har som regel ikke blitt gitt en sjanse til å overkomme sin frykt for ny mat. 
 • Foreldrene har godtatt at barnet ikke liker visse typer mat, og ofte unnlatt å tilby mat barnet er skeptisk til. 
 • De fleste barn kan lære å forholde seg til grenser og spise mer variert kost dersom de blir tilbudt et annet alternativ. 
 • Å la barnet få prøve seg på ny mat er viktig, selv om det tidligere har vært forsøkt uten suksess. 
 • Foreldre er rollemodeller, og bestemmer hva som serveres. 

Faktaark

Bilde 1Bilde 1 Bilde 2
Referanser
 1. Henriksen, C., Kvammen, J.A. & Thomassen, R.A. (2011). Bare barnemat! Riktig kosthold for gravide, ammende, barn og ungdom. Oslo: J.M. Stenersen forlag.
 2. Helsedirektoratet (2018). Mat og måltider for spedbarn.
 3. Helsedirektoratet (2017). Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring.
 4. Coulthard, H., Harris, G. & Emmett, P. (2009). Delayed introduction of lumpy foods to children during the complementary feeding period affects child’s food acceptance and feeding at 7 years of age. Maternal and Child Nutrition, 5:75-85.
 5. Fewtrell, M. et.al. (2017). Complementary Feeding: A Position Paper by the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition. Journal of Paediatric Gastroenterology and Nutrition. 64 (1):119-132.
Sist endret:  fredag 22. januar 2021
tirsdag 24. mars 2020
189
Nei
Innholdsside
Kresne barn
Barn 0-5 år