Logg på

Samtale om overvekt

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Det kan være vanskelig for foreldre å se egne barns overvekt, samtidig som helsepersonell kan oppleve å møte motstand når overvekten benevnes. Samtaleverktøyet kan hjelpe deg gjennom de første samtalene.
 • Foreldre ser ikke nødvendigvis egne barns overvekt
 • Helsepersonell synes det kan være vanskelig å prate om barn og overvekt
 • Familiene må møtes med respekt og ydmykhet
 • Samtaleverktøyet er laget for å støtte helsepersonell​
Kommunikasjon
 • Foreldre kan oppfatte barn med overvekt som normalvektige. 
 • I en norsk studie ble det funnet at over 90 prosent av foreldrene til overvektige barn mellom to og seks år mente at barnet var normalvektig. 
 • Foreldre som ikke bekymrer seg for barnets vekt, vil heller ikke sette begrensninger i matveien – selv om barnet er overvektig.
 • Undersøkelsen viser også at helsesykepleiere opplever barns vekt som et følsomt tema som kan skape konflikt. 
 • Det kan være vanskelig å prate om overvekt på en god måte. 
 • Det er viktig at helsepersonell møter familien med respekt, ydmykhet og med en spørrende tilnærming.
 • Tidlig utvikling av overvekt kan følge barn og unge inn i voksenalderen, og av den grunn er det viktig å satse på tiltak mens barna er små.
Samtaleverktøyet
 • Er laget for helsepersonell som jobber med overvekt hos barn
 • Målet er å møte familiene der de er, og hjelpe de til å oppnå nødvendige endringer av levevaner
Bilde 1 Bilde 2 Bilde 3Bilde 1

Referanser
 1. Júliusson PB, Roelants M, Markestad T, Bjerknes R. Parental perception of overweight and underweight in children and adolescents. Acta Paediatr. 2011 Feb;100(2):260-5.
 2. Bradbury D, Chisholm A, Watson PM, Bundy C, Bradbury N, Birtwistle S. Barriers and facilitators to health care professionals discussing child weight with parents: A meta-synthesis of qualitative studies. Br J Health Psychol. 2018 Sep; 23(3):701-722.
 3. Edvardsson K, Edvardsson D, Hörnsten A. Raising issues about children's overweight--maternal and child health nurses' experiences. J Adv Nurs. 2009 Dec;65(12):2542-51. 
 4. De Kroon ML, Renders CM, Van Wouwe JP, Van Buuren S, Hirasing RA. The Terneuzen birth cohort: BMI changes between 2 and 6 years correlate strongest with adult overweight. PLoS One. 2010 Feb 11;5(2):e9155.
Sist endret:  torsdag 10. desember 2020
torsdag 5. mars 2020
185
Nei
Innholdsside
Samtale om overvekt
Barn 0-5 år