Logg på

Våre samarbeidspartnere

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Vi har flere dyktige samarbeidspartnere som har bidratt under utviklingen av Kostverktøyet.

​Ta kontakt dersom du ønsker å bli vår neste samarbeidspartner: fedmeforskning@stolav.no

​Våre samarbeidspartnere

Statsforvalteren i Trøndelag

 • I hele 2021 har prosjektet "Digital helsetjeneste" jobber med videreutvikling av Kostverktøyet
 • Dette prosjektet tok over stafettpinnen etter Nettbasert selvhjelp for ferdigstilling av familiedelen
 • Tre hovedmål med prosjektet:
  • Digitalisering av kostverktoyet.no
  • Plan for videre drift og finansiering
  • Beskrivelse av en applikasjon

"Nettbasert Selvhjelp"

 • Fra 2018-2021 har Samarbeidsorganet finansiert prosjektet "Nettbasert Selvhjelp"
 • Prosjektleder Bjørn Magne Jåtun, i samarbeid med Sintef Digital v/ Anita Das
 • Dette prosjektet har bidratt med en betydelig oppgradering av familiedelen til Kostverktøyet
 • Workshops med både foresatte og barn med overvekt

"Til rett tid", Sørlandet sykehus HF

 • Camilla Bæck Hennig og Unni Mette Stamnes Köpp
 • Videreutvikling av Kostverktøyet for barn 0-4 år
 • Samarbeidsperiode: 2019 - 2021
Helsedirektoratet
 • Henriette Øyen/Guro Berge Smedshaug
 • Bidro med 100 000 kroner til minirevisjon i 2017
 • Kostverktøyet bidro i det nasjonale etterutdanningskurset "Fra kunnskap til handling" 2016-2019

Samarbeidspartnere faglig innhold

Kliniske ernæringsfysiologers faggrupper

 • Faggruppen for vegetarisk kosthold har utarbeidet vegetatisk dagsmeny
 • Sunniva Nordang og Greta Sannarnes Fagervoll har på vegne av faggruppen for ernæring ved barnefedme utarbeidet dagsmenyer for fremmedspråklige. Det publisert en norsk-pakistansk dagsmeny, etter hvert vil det komme dagsmenyer tilpasset andre matkulturer. 
Sist endret:  torsdag 29. juni 2023
mandag 6. januar 2020
175
Nei
Innholdsside
Våre samarbeidspartnere
Kontakt oss