Logg på

Kroppsbilde

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Ved overvekt er det ekstra viktig å sørge for at barnet har et godt forhold til egen kropp.

​Visste du at:

 • Bekymring knyttet til eget kroppsbilde kan oppstå allerede hos barn i førskolealder?
 • En stor andel barn og unge har et negativt syn på egen kropp?
 • Kroppsmisnøye tidligere var et jenteproblem, men at flere gutter også er misfornøyd med egen kropp?
 • Barn med overvekt oftere opplever kroppsmisnøye enn normalvektige barn?
 • Det er mulig å endre kroppsbilde fra negativt til positivt?
 • Foreldre kan påvirke et barns kroppsbilde?

​Hva er kroppsbilde?

 • Kroppsbilde er hvordan en person tenker, føler og oppfatter sin egen kropp.
 • Uavhengig av kroppsstørrelse, så kan barn utvikle enten et positivt eller negativt kroppsbilde.
 • Kroppsmisnøye kan ha en negativ innvirkning på barnets psykiske helse senere i livet.
Foreldre er spesielt viktige for å sikre et positivt kroppsbilde hos barn i alle aldre.

Fem måter å styrke et barns kroppsbilde på:

1. Start med deg selv

 • Hvilket forhold foresatte har til egen kropp har sterk innvirkning på barn.
 • Tenk over hvilke signaler du sender til dine barn knyttet til eget kroppsbilde.
 • Unngå negative kommentarer om egen kropp.
 • Ha fokus på positive sider av egen kropp.
 • Ta godt vare på din egen kropp, så vil barna plukke opp dette og gjøre det samme.

2. Ha fokus på helse fremfor vekt

 • Unngå fokus på vekt og utseende.
 • Fokuser på gode vaner som gir en god helse.
 • Barn skal verken telle kalorier eller trene for å få en spesiell kroppsfasong.
 • Snakk med barnet om hvor fantastisk kroppen er, og hvor mye den kan brukes til.
 • Lær barnet hvordan det kan få i seg den energien det trenger, for å ta vare på seg selv og kunne leve et aktivt liv.

3. Finn en aktivitet som passer

 • Å føle seg sterk og i god fysisk form er et av flere aspekter ved et positivt kroppsbilde.
 • Finn en aktivitet som barnet mestrer, og som det synes er gøy å holde på med.
 • Ha fokus på hva kroppen er i stand til å gjøre.
 • Tilrettelegg for en aktiv hverdag, og gå foran som et godt forbilde.

4. Vær oppmerksom på mobbing

 • Dersom barnet blir ertet for kroppen eller utseende sitt, er det viktig å melde ifra til lærere eller andre voksne.
 • Gjør grep som får slutt på mobbingen.
 • Prat med barnet om det som har skjedd, og hjelp til med å reparere sårede følelser og skam.
 • Gi tips til hvordan de kan tenke dersom dette gjentar seg. 

5. Avslør den "perfekte kroppen" i sosiale media

 • Forklar barna at det kroppsidealet som fremstilles i sosiale media ikke er ekte.
 • At bruk av både filter og retusjering kan fremstille virkeligheten annerledes enn den er.
 • Si at barnet er bra akkurat som det er, og at det ikke trenger å sammenlikne seg med andre.

6. Vis at du setter pris på ditt barn

 • Alle barn er unike, og det finnes ingen som er akkurat like.
 • Gi positive komplimenter til ditt barn.
 • Ros god adferd fremfor utseende. For eksempel å være en god venn, løpe fort eller aldri gir seg.

Lær mer:

Sist endret:  27. august 2021
15. juni 2021
208
Nei
Innholdsside
Kroppsbilde
For familien:Foresatte