Logg på

Metthetsregulering

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Barn med fedme ser ut til å ha en dårligere indre sult og metthetsregulering enn normalvektige. Det er ofte nødvendig at foreldre hjelper til å begrense mengden mat en periode, før barna selv lærer å kjenne metthet bedre.
  • ​​​​Det er viktig å etablere en god indre regulering av sult- og metthet tidlig
  • I utgangpunktet skal foreldre avgjøre hva som skal spises, og når, mens barna selv skal regulere mengden
  • Barn med fedme ser ut til å ha en dårligere sult- og metthetsregulering
  • Da er det viktig at foreldre begrenser mengden mat
  • Det er god omsorg å si nei til mer mat, og stoppe en uheldig vektutvikling
  • Lær barna å skille mellom sult, sug og andre følelser
  • Reduser spisehastigheten
  • Tygg hver munnfull minst 20 ganger

Indre regulering av sult og metthet​

Det er viktig at barn utvikler en god indre regulering av sult og metthet. For å lykkes med dette er det viktig å la små barn få ta ansvar for eget matinntak. Det er de voksne som skal bestemme hvilken type mat som skal tilbys, og når, mens barna selv skal bestemme hvor mye de skal spise. En oppdragerstil som er preget av ytre kontroll kan redusere barns evne til å bruke indre signal på sult og metthet for å regulere inntaket. Unngå for eksempel å si: "Ikke gå i fra matbordet før du har spist opp all maten!". Her anbefales det å la barna gå fra bordet når de er mette, selv om det ligger igjen mat på fatet.

Foreldre en nødvendig ytre regulering

Klinisk erfaring viser at mange overvektige barn ser ut til å ha en dårligere regulering av indre sult og metthetsfølelse. Disse barna har behov for ytre regulering, i form av foreldre og andre omsorgspersoner som hjelper til med å begrense mengden. På sikt kan barna lære å regulere mengden selv. Som foreldre er det viktig å hjelpe barnet med å spise passe porsjoner med mat. Tenkt at det er god omsorg å si nei til mer mat, og at dette er nødvendig for å bremse en uheldig vektutvikling.

Emosjonelt styrt spising

Noen barn spiser når de kjeder seg, er triste eller føler seg ensomme. Det er viktig å prate med barn om følelser, og hjelpe dem med å skille mellom sult og sug. Ved å spise på følelser vil kroppen lettere komme i energioverskudd, som øker risikoen for å utvikle overvekt og fedme.

Spisehastighet

For de som spiser fort, vil det bli nødvendig å redusere spisehastigheten. Det tar omtrent 15-20 minutter før kroppen er i stand til å kjenne metthet, og det er derfor viktig å sette av god tid til måltidene. Gjerne 30 minutter. Tygg hver munnfull minst 20 ganger før maten svelges. Å spise sakte må øves på, men er noe som er fordelaktig for hele familien.

AKTUELT:


Sist endret:  fredag 13. mai 2022
søndag 19. juni 2016
149
Nei
Innholdsside
Metthetsregulering
For familien:Mat og måltider