Logg på

Samtale 3

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Tredje samtale skal oppsummere effekt av tiltak og kartlegge behov for videre støtte i endringsprosessen. Her er det rom for å tilpasse innhold ut i fra familiens ønsker og behov.
Samtale 3
 • Følge opp SMART mål
 • Vurdere vektutvikling ved bruk av Iso-KMI kurven
 • Oppsummering så langt
 • Vurdere behov for videre tiltak
 • Eventuelt avslutte?
Bilde 1 Bilde 2
​​Overordnet mål
 • Varig endring av levevaner, som på sikt vil gi reduksjon i fedme og en forbedret psykisk og fysisk helse hos barnet/ungdommen.
Veien videre
 • Gi en kort oppsummering
 • Hvilke tanker har familien rundt videre oppfølging
 • Behov for flere samtaler?
 • Henvise videre til andre aktuelle instanser?
 • Avslutte?
 • Eventuelt sett nye SMART mål.
​​Endring av levevaner er en langsiktig prosess. Mange familier vil ha behov for lengre oppfølging for sin fedme, kanskje livslang oppfølging. Hvor hyppig familien skal komme til kontroll må vurderes individuelt.

Sist endret:  tirsdag 14. januar 2020
onsdag 20. juni 2018
16
Nei
Innholdsside
Samtale 3
Helsepersonell:Samtaleverktøyet