Logg på

Starthjelp

 

 

Har mitt barn fedme?http://www.kostverktoyet.no/familie/starthjelp/Har mitt barn fedme?Har mitt barn fedme?Det finnes egne grenseverdier for jenter og gutter fra 2 til 18 år, som kan brukes for å finne ut om et barn har overvekt eller fedme.
Kom i gang med kostholdsendringerhttp://www.kostverktoyet.no/familie/starthjelp/Kom i gang med kostholdsendringerKom i gang med kostholdsendringerVed fedme hos barn og unge anbefales ingen dietter eller strenge kostrestriksjoner. Det som har vist seg å fungere best er endring av levevaner. Små endringer i hverdagen kan gi stor helsegevinst over tid.
Foreldrerollenhttp://www.kostverktoyet.no/familie/starthjelp/ForeldrerollenForeldrerollenForeldre er viktige rollemodeller for sine barn, og kan bidra til å legge et godt grunnlag for gode matvaner som barna tar med seg videre i livet. De er også ansvarlige for å tilrettelegge for gode vaner.
Varig endring av levevanerhttp://www.kostverktoyet.no/familie/starthjelp/Varig endring av levevanerVarig endring av levevanerFor å lykkes med varig endring av levevaner, er det vikig å ... Denne artikkelen er under redigering.
Fysisk aktivitethttp://www.kostverktoyet.no/familie/starthjelp/Fysisk aktivitetFysisk aktivitetFysisk aktivitet alene er ofte ikke nok for å behandle et barns fedme, men kan være avgjørende for barnets fysiske, psykiske og sosiale helse.

Prosjektet er finansiert av samhandlingsmidler fra Helse Midt-Norge. Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (OBECE) ved St Olavs hospital, og vil bli oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: Dr. med. Rønnaug Ødegård og prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Drilen. Kostverktøyet støttes av Helsedirektoratet og kliniske ernæringsfysiologers forening tilknyttet Forskerforbundet (KEFF).
Innlogging for redaktører