Logg på

Starthjelp

 

 

Har mitt barn fedme?http://www.kostverktoyet.no/familie/starthjelp/Har mitt barn fedme?Har mitt barn fedme?Det finnes egne grenseverdier for jenter og gutter fra 2 til 18 år, som kan brukes for å finne ut om et barn har overvekt eller fedme.
Kom i gang med kostholdsendringerhttp://www.kostverktoyet.no/familie/starthjelp/Kom i gang med kostholdsendringerKom i gang med kostholdsendringerVed fedme hos barn og unge anbefales ingen dietter eller strenge kostrestriksjoner. Det som har vist seg å fungere best er endring av levevaner. Små endringer i hverdagen kan gi stor helsegevinst over tid.
Foreldrerollenhttp://www.kostverktoyet.no/familie/starthjelp/ForeldrerollenForeldrerollenForeldre er viktige rollemodeller for sine barn, og kan bidra til å legge et godt grunnlag for gode matvaner som barna tar med seg videre i livet. De er også ansvarlige for å tilrettelegge for gode vaner.
Varig endring av levevanerhttp://www.kostverktoyet.no/familie/starthjelp/Varig endring av levevanerVarig endring av levevanerFor å lykkes med varig endring av levevaner, er det vikig å ... Denne artikkelen er under redigering.
Fysisk aktivitethttp://www.kostverktoyet.no/familie/starthjelp/Fysisk aktivitetFysisk aktivitetSelv om fysisk aktivitet alene ikke kan behandle et barns fedme, så er regelmessig aktivitet viktig for barnets fysiske, psykiske og sosiale helse.

Prosjektet er finansiert av samhandlingsmidler fra Helse Midt-Norge. Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (OBECE) ved St Olavs hospital, og vil bli oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: Dr. med. Rønnaug Ødegård og prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Drilen. Kostverktøyet støttes av Helsedirektoratet og kliniske ernæringsfysiologers forening tilknyttet Forskerforbundet (KEFF).
Innlogging for redaktører