Logg på

Kostverktøyet

Familie illustrasjon som viser normalvektige og overvektige medlemmer
 
 
 • ​​​​​​Kostverktøyet er utviklet spesielt for familier som har et eller flere barn med overvekt eller fedme, og for helsepersonell som jobber med overvekt og fedme hos barn og unge. 

  Et riktig sammensatt kosthold er nødvendig for både forebygging og behandling av barn og unge med overvekt og fedme.

  Kostverktøyet kan bidra med:
  • Økt kunnskap om hvilket kosthold som anbefales ved overvekt og fedme hos barn og unge
  • Bevisstgjøring av familiens kostholdsvaner
  • Praktiske tips til hvordan familien kan få til kostholdsendringer i praksis
  • Verktøy som kan hjelpe helsepersonell med å veilede familier på en brukervennlig og motiverende måte


  ​Kostverktøyets hovedmål:
  • Å bidra til en bedre og mer effektiv behandling av barnefedme.
  • Bedre samhandling og kompetanseoverføring av klinisk ernæringskompetanse mellom 1. og 2. linjetjenesten
  • Å tilby lett tilgjengelig og evidensbasert kostholdsinformasjon

  Evaluering og revisjon

  I løpet av høsten 2017 vil det bli gjennomført en evaluering og minrevisjon av kostverktøyet. Vi setter stor pris på om du tar deg tid til å besvare spørreskjemaet. Velg FAMILIE eller HELSEPERSONELL

 
Prosjektet er finansiert av samhandlingsmidler fra Helse Midt-Norge. Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (OBECE) ved St Olavs hospital, og vil bli oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: Dr. med. Rønnaug Ødegård og prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Drilen. Kostverktøyet støttes av Helsedirektoratet og kliniske ernæringsfysiologers forening tilknyttet Forskerforbundet (KEFF).
Innlogging for redaktører