Logg på

Fakta

 

 

Forekomst av barnefedmehttp://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/fakta/Forekomst av barnefedmeForekomst av barnefedmeVerdens helseorganisasjon definerer nå barnefedme som en av de største helsetruslene i verden. I Norge ble forekomsten av overvekt og fedme hos barn tredoblet fra 70-tallet og frem til 2000, men utviklingen ser nå ut til å ha flatet ut.
Årsaker til barnefedmehttp://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/fakta/Årsaker til barnefedmeÅrsaker til barnefedmeOvervekt og fedme skyldes et langvarig energioverskudd, forårsaket av at kroppen får i seg mer energi fra mat og drikke enn den forbruker. Årsaken ligger i et samspill mellom kroppslige, psykiske og miljømessige faktorer.
Utredning av barnefedmehttp://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/fakta/Utredning av barnefedmeUtredning av barnefedmeUtredning av fedme er indisert ved ved iso-KMI ≥ 30. Hensikten er å avdekke årsaker og komplikasjoner til fedmen, samt danne grunnlaget for behandlingstiltak.
KMI kurvenhttp://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/fakta/KMI kurvenKMI kurvenOvervekt og fedme hos barn kan ikke vurderes på samme måte som hos voksne, fordi de fremdeles er i vekst. Her får du en forklaring på hvordan man kan vurdere graden av overvekt hos barn og unge ved bruk av Iso-KMI.
Komplikasjoner til barnefedmehttp://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/fakta/Komplikasjoner til barnefedmeKomplikasjoner til barnefedmeBarnefedme gir økt risiko for flere psykiske og somtiske lidelser, samt sosial deltagelse. For barnet er det ofte de sosiale og psykiske plagene som er mest fremtredende.
Behandling av barnefedmehttp://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/fakta/Behandling av barnefedmeBehandling av barnefedmeEndring av levevaner i form av kostholdsendring og mindre tid i stillesittende aktivitet, er de tiltakene som har vist best dokumentert effekt hos barn og unge med fedme
Endringsprosessenhttp://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/fakta/EndringsprosessenEndringsprosessenNår et barn utvikler fedme, vil det ofte kreve at hele familien endrer sine levevaner. Selve prosessen fra en vurderer å endre, og frem til endringen har blitt en etablert vane, består av flere faser.

Prosjektet er finansiert av samhandlingsmidler fra Helse Midt-Norge. Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (OBECE) ved St Olavs hospital, og vil bli oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: Dr. med. Rønnaug Ødegård og prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Drilen. Kostverktøyet støttes av Helsedirektoratet og kliniske ernæringsfysiologers forening tilknyttet Forskerforbundet (KEFF).
Innlogging for redaktører