Logg på

Har mitt barn fedme?

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Det finnes egne grenseverdier for jenter og gutter fra 2 til 18 år, som kan brukes for å finne ut om et barn har overvekt eller fedme.

Hvorfor avdekke overvekt og fedme tidlig?

 • Noen foreldre synes det er vanskelig å oppdage at sitt eget barn utvikler overvekt eller fedme.
 • For noen kan det komme som en overraskelse når de blir kontaktet av helsesøster vedrørende dette. 
 • Det er viktig å avdekke fedme på et tidlig tidspunkt, fordi vi vet at barn ofte tar med seg fedme over i voksenlivet. 
 • Jo yngre barnet er når fedmen oppdages, jo større sjanse er det for å lykkes med behandling.
 • Fedme over tid kan øke risikoen for diabetes type 2, hjerte- og karsykdom og kreft. 

Vurdering av overvekt

 • Verdens helseorganisasjon (WHO) har utarbeidet grenseverdier for KMI (kroppsmasseindeks) hos voksne over 18 år. 
 • Barn og unge trenger egne alders- og kjønnstilpassede grenseverdier for KMI.
 • Det er fordi de er i vekst, og fordi mengden kroppsfett endrer seg gjennom barneårene.
 • Vektkalkulatoren kan hjelpe deg med å finne ut om barnet ditt har eller er i risiko for å utvikle fedme.

Ulike grader av overvekt

​Iso-KMI​Vektstatus​Tiltaksnivå
​< 25Normalvekt​​1
​> 25​Overvekt​2
​> 30​Fedme​3
​> 35​Alvorlig fedme​4

Hvor kan du få hjelp?​

 • Små barn som ikke har begynt på skolen enda kan kontakte helsestasjon eller fastlege.
 • Skolebarn kan kontakte helsesøster på skolen eller fastlege.
 • ​Ungdom kan kontakte helsestasjon for ungdom, helsesøster eller fastlege.
AKTUELT:​​​
Sist endret:  3. januar 2019
16. mars 2016
128
Nei
Innholdsside
Har mitt barn fedme?
Familie:Starthjelp
 • ​​​​​​Barn i vekst kan ikke bruke samme grenseverdier for KMI som voksne
 • Det finnes egne grenseverdier for gutter og jenter 2-18 år
 • Aldersjustert KMI for barn kalles ofte Iso-KMI
 • Foreldre kan ha vanskelig for å se egne barns overvekt​​
 • Helsepersonell bruker Iso-KMI kurver for å vurdere grad av overvekt og fedme hos barn
 • Jo tidligere overvekten avdekkes, jo bedre fremtidsutsikter ​
 • Ved påvist fedme anbefales det å be om støtte fra helsepersonell

Opphavsrett © Kostverktoyet 2020.
Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe) ved St. Olavs hospital, og blir oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: barnelege Rønnaug Ødegård, prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Langlo Drilen.
Innlogging for redaktører