Logg på

Familie

  • ​Vi vet at kostholdet er en av de aller viktigste livsstilsfaktorene ved behandling av barnefedme. Det finnes ingen spesielle anbefalinger for sammensetning av kostholdet , men det er endring av kostholdsvaner over tid som har vist seg å være mest effektivt. Små endringer i hverdagen kan på sikt utgjøre en stor forskjell. Dette krever tålmodighet og utholdenhet, både fra barnet selv og familien rundt. Det er viktig at hele familien stiller på lag for å lykkes med å redusere fedme hos barn og unge.

    Anbefalt kosthold ved barnefedme innebærer fokus på riktig type mat, passelige porsjoner og regelmessige måltider.​ Det finnes mange ulike måter å sette sammen et riktig kosthold på, og hver familie må finne en løsning som fungerer for seg, ut i fra egne forutsetninger.

Prosjektet er finansiert av samhandlingsmidler fra Helse Midt-Norge. Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (OBECE) ved St Olavs hospital, og vil bli oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: Dr. med. Rønnaug Ødegård og prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Drilen. Kostverktøyet støttes av Helsedirektoratet og kliniske ernæringsfysiologers forening tilknyttet Forskerforbundet (KEFF).
Innlogging for redaktører