Logg på

Fakta

​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Forekomst av barnefedmehttps://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/fakta/Forekomst av barnefedmeForekomst av barnefedmeOvervekt og fedme blant barn og unge blir sett på som en av de største helseutfordringene i verden. I Norge ble forekomsten av overvekt og fedme hos barn tredoblet fra 70-tallet til 2000, men utviklingen ser ut til å flate ut.
Årsaker til overvekt hos barnhttps://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/fakta/Årsaker til overvekt hos barnÅrsaker til overvekt hos barnOvervekt og fedme er et sammensatt problem, som skyldes et langvarig energioverskudd forårsaket av et samspill mellom kroppslige, psykiske og miljømessige faktorer.
Utredning av barnefedmehttps://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/fakta/Utredning av barnefedmeUtredning av barnefedmeUtredning av fedme er indisert ved ved iso-KMI ≥ 30. Hensikten er å avdekke årsaker og komplikasjoner til fedmen, samt danne grunnlaget for behandlingstiltak.
KMI kurvenhttps://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/fakta/KMI kurvenKMI kurvenOvervekt og fedme hos barn kan ikke vurderes på samme måte som hos voksne, fordi høyden endrer seg. Her får du en forklaring på hvordan man kan vurdere grad av overvekt hos barn og unge ved bruk av Iso-KMI.
Komplikasjoner til barnefedmehttps://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/fakta/Komplikasjoner til barnefedmeKomplikasjoner til barnefedmeBarnefedme gir økt risiko for flere psykiske og somatiske lidelser, samt sosial deltagelse. For barnet er det ofte de sosiale og psykiske plagene som er mest fremtredende.
Behandling av barnefedmehttps://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/fakta/Behandling av barnefedmeBehandling av barnefedmeEndring av levevaner i form av kostholdsendring og mindre tid i stillesittende aktivitet, er de tiltakene som har vist best dokumentert effekt ved behandling av overvekt hos barn.
Endringsprosessenhttps://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/fakta/EndringsprosessenEndringsprosessenNår et barn utvikler fedme, vil det ofte kreve at hele familien endrer sine levevaner. Selve prosessen fra en vurderer å endre, og frem til endringen har blitt en etablert vane, består av flere faser.