Logg på

Fakta

 

 

Forekomst av barnefedmehttps://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/fakta/Forekomst av barnefedmeForekomst av barnefedmeOvervekt og fedme blant barn og unge blir sett på som en av de største helseutfordringene i verden. I Norge ble forekomsten av overvekt og fedme hos barn tredoblet fra 70-tallet til 2000, men utviklingen ser ut til å flate ut.
Årsaker til barnefedmehttps://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/fakta/Årsaker til barnefedmeÅrsaker til barnefedmeOvervekt og fedme er et sammensatt problem, som skyldes et langvarig energi (kalori) - overskudd forårsaket av et sampsill mellom kroppslige, psykiske og miljømessige faktorer.
Utredning av barnefedmehttps://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/fakta/Utredning av barnefedmeUtredning av barnefedmeUtredning av fedme er indisert ved ved iso-KMI ≥ 30. Hensikten er å avdekke årsaker og komplikasjoner til fedmen, samt danne grunnlaget for behandlingstiltak.
KMI kurvenhttps://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/fakta/KMI kurvenKMI kurvenOvervekt og fedme hos barn kan ikke vurderes på samme måte som hos voksne, fordi de fremdeles er i vekst. Her får du en forklaring på hvordan man kan vurdere graden av overvekt hos barn og unge ved bruk av Iso-KMI.
Komplikasjoner til barnefedmehttps://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/fakta/Komplikasjoner til barnefedmeKomplikasjoner til barnefedmeBarnefedme gir økt risiko for flere psykiske og somatiske lidelser, samt sosial deltagelse. For barnet er det ofte de sosiale og psykiske plagene som er mest fremtredende.
Behandling av barnefedmehttps://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/fakta/Behandling av barnefedmeBehandling av barnefedmeEndring av levevaner i form av kostholdsendring og mindre tid i stillesittende aktivitet, er de tiltakene som har vist best dokumentert effekt hos barn og unge med fedme
Endringsprosessenhttps://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/fakta/EndringsprosessenEndringsprosessenNår et barn utvikler fedme, vil det ofte kreve at hele familien endrer sine levevaner. Selve prosessen fra en vurderer å endre, og frem til endringen har blitt en etablert vane, består av flere faser.

Opphavsrett © Kostverktoyet 2020.
Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe) ved St. Olavs hospital, og blir oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: barnelege Rønnaug Ødegård, prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Langlo Drilen.
Innlogging for redaktører