Logg på

Utredning av barnefedme

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Utredning av fedme er indisert ved ved  iso-KMI ≥ 30. Hensikten er å avdekke årsaker og komplikasjoner til fedmen, samt danne grunnlaget for behandlingstiltak.

​​​​​​​​​​

​​​​

Utredningens hensikt er å avdekke årsaker og komplikasjoner til femden og danne grunnlaget for behandlingstiltak. Det er som regel først ved iso-KMI ≥ 30 det foreligger indikasjon, og utredningen bør være tverrfaglig med somatisk undersøkelse og psykososial kartlegging samt utforskning av motivasjon, kunnskap og erfaringer. Mange opplever tilleggsplager så som mobbing og komplisert skolehverdag, familiekonflikter knyttet til utfordringer med fedmen, muskel/skjelettsmerter ved fysisk aktivitet, urinlekkasjon og magesmerter. Det er svært viktig å se hele bildet av utfordringer barnet har slik at kost-tiltak tilpasses arbeidet med de øvrige plagene.

Utredning ved iso-KMI 30-34,9:

Somatisk undersøkelse v/ fastlege

  1. Avdekke fysisk årsak​ og / eller komplikasjoner til fedmen.
    • Svært få (< 2%) har en direkte medisinsk årsak til fedmen. Flere har begynnende komplikasjoner, som oftest lett førhøyet         blodtrykk og ugunstig lipidprofil i blodet.
  2. Avdekke tilleggsplager.

Detaljert ​Psykososial kartlegging og utforskning av motivasjon for endring v/helsesøster og/eller barnepsykolog, evt. fysioterapeut.         Kartlegging av skolehverdagen kan forbedres ved å involvere lærer.

Kartlegging av styrke og fysisk form v/ fysioterapeut

Utredning ved iso-KMI ≥ 35:

Barn med alvorlig fedme på dette nivået skal henvises spesialisthelsetjenesten hvor det gjøres en systematisk og tverrfaglig utredning. Fedmeteam i spesisalisthelsetjenesten består ofte av barnelege, klinisk ernæringsfysiolog, barnepsykolog, fysioterapeut og helsesøster, En god henvisning fra primærhelsetjenesten vil innholde bred informasjon om barnets utvikling av alvorlig fedme, informasjon om skoleforhold, familieforhold og om barnet har andre sykdommer, og det er spesielt viktig å få fram hvilke tiltak som er prøvd ut i hjemkommunen. Utredningen i sykehus tilpasses det som allerede er gjort i hjemkommunen.​


​​

Sist endret:  torsdag 9. desember 2021
onsdag 20. juni 2018
37
Nei
Innholdsside
Utredning av barnefedme
Helsepersonell:Fakta