Logg på

Kommunikasjon

 

 

Forberedelse til første samtalehttps://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/kommunikasjon/Forberedelse til første samtaleForberedelse til første samtaleHelsepersonell sine egne egne verdier, holdninger og forklaringsmodeller er viktig i møte med familier som kommer i kontakt med helsevesenet på grunn av overvekt eller fedme.
Grensesettinghttps://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/kommunikasjon/GrensesettingGrensesettingSom foreldre har man et ansvar for å sette grenser overfor sine barn. Selv om det kan føles ubehagelig å si nei når et overvektig barn spør om mer mat, så er det god omsorg å si nei til porsjon nummer to.
Hvordan prate med barn og familier om overvekthttps://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/kommunikasjon/Hvordan prate med barn og familier om overvektHvordan prate med barn og familier om overvektI første møte med familien er det viktig å skape en god allianse og trygge rammer. Det er viktig å møte de med respekt, og vise forståelse for at fedme hos barn kan være vanskelig. Gi ros for det de mestrer, og spre håp om at det er mulig å endre.

Prosjektet er finansiert av samhandlingsmidler fra Helse Midt-Norge. Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (OBECE) ved St Olavs hospital, og vil bli oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: Dr. med. Rønnaug Ødegård og prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Drilen. Kostverktøyet støttes av Helsedirektoratet og kliniske ernæringsfysiologers forening tilknyttet Forskerforbundet (KEFF).
Innlogging for redaktører