Logg på

Om samtaleverktøyet

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Er du helsepersonell og jobber med overvektige barn og familier? Samtaleverktøyet kan hjelpe deg med å få til en motiverende og kunnskapsoppdatert samtale, med hovedfokus på kostholdsendringer.

Forside Om samtaleverktøyet.png

Generelt

 • Skal styrke kostholdskompetansen hos helsepersonell, samt gi de verktøy som kan bidra til en motiverende og kunnskapsoppdatert samtale med familier som har overvekt.
 • Målet er å motivere barn, unge og familier til å gjøre nødvendige livsstilsendringer for å redusere sin overvekt. 
 • Flere kliniske ernæringsfysiologer har kvalitetssikret innholdet og bidratt under utarbeidelsen av verktøyet.

Målgruppe

 • Helsesøstre, fastleger og annet helsepersonell som jobber med overvekt hos barn og unge.

Forberedelse

 • Det finnes et e-læringsverktøy for helsepersonell som ønsker å foreberede seg litt ekstra til første samtale.
 • Motiverende intervju (MI) er en av flere samtalemetoder som viser seg å være effektive for endring av levevaner.
 • I forkant av første samtale må det vurderes om barnet skal være med eller ikke
  • De fleste barn fra 3. klasse kan med fordel være med. 
  • Prat gjerne med foreldrene på forhånd dersom barnet skal være med under samtalen. 
 • Ungdom kan ha behov for å prate med deg alene, uten foreldrene tilstede.
 • Begge foreldre eller andre omsorgspersoner oppfordres til å involveres. 
 • Sett av god tid til første samtale, gjerne 40-60 minutter dersom mulig.

Gjennomføring

Samtaleverktøyet består av tre hovedbolker:

Forside Samtale 1.png

Samtale 1: 

 • ​Skape god relasjon, bygge allianse​ og legge trygge rammer for familien
 • Vurdere barnets vektutvikling
 • Kartlegging av kostholdsvaner
 • SMART mål og hvordan komme i gang med endring av levevaner
Forside Samtale 2.png
Samtale 2:
 • Følge opp SMART mål og endringsprosessen
 • Påfyll av nødvendig kunnskap om kosthold som kan redusere overvekt
 • Fremme motivasjon og mestring
Forside Samtale 3.png
Samtale 3: 
 • Oppsummering
 • Vurder effekt av tiltak
 • Støtte familien på veien mot varig endring av levevaner
 • Vurder behov for videre oppfølging og tiltak

Oppfølging

 • Det bør ikke gå for lang tid mellom samtalene. 
 • Det kan være en fordel å ha kontakt med familien per telefon eller mail mellom de faste møtene. 
 • Hvor mye oppfølging som kreves må tilpasses individuelt. 
 • De fleste familier vil ha behov for flere enn tre samtaler, samt lengre oppfølging.
Sist endret:  torsdag 6. februar 2020
onsdag 20. juni 2018
11
Nei
Innholdsside
Om samtaleverktøyet
Helsepersonell:Samtaleverktøyet