Logg på

Skip Navigation LinksKosthold

 

 

Grunnleggende kostholdslærehttp://www.kostverktoyet.no/kosthold/Grunnleggende kostholdslæreGrunnleggende kostholdslæreNok kunnskap om mat og helse er nødvendig for å kunne gjøre de nødvendige endringer av levevaner som må til for å redusere fedme hos barn og unge. Les mer om grunnleggende kosthold og ernæring her.
Kosthold ved overvekt hos barn og ungehttp://www.kostverktoyet.no/kosthold/Kosthold ved overvekt hos barn og ungeKosthold ved overvekt hos barn og unge
Energibalansenhttp://www.kostverktoyet.no/kosthold/EnergibalansenEnergibalansenFor å redusere barnefedme kreves det et energiunderskudd. I praksis betyr dette at energiinntaket fra mat og drikke må være mindre enn energiforbruket, over en lengre periode.
10 myter og misforståelser om overvekt og fedmehttp://www.kostverktoyet.no/kosthold/10 myter og misforståelser om overvekt og fedme10 myter og misforståelser om overvekt og fedmeDet finnes mange myter og misforståelser som har med fedme hos barn og unge å gjøre. Hvem skal familiene tro på når ekspertene strides?

Prosjektet er finansiert av samhandlingsmidler fra Helse Midt-Norge. Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (OBECE) ved St Olavs hospital, og vil bli oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: Dr. med. Rønnaug Ødegård og prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Drilen. Kostverktøyet støttes av Helsedirektoratet og kliniske ernæringsfysiologers forening tilknyttet Forskerforbundet (KEFF).
Innlogging for redaktører